Fra modell til analysetjeneste på 1-2-3

Ved å tilgjengeliggjøre analyser som webtjenester senkes terskelen for å ta dem i bruk. Det åpner for at flere kan utføre fks. konsekvensanalyser, uavhengig av egen GIS-kompetanse eller spesialverktøy.

I dette analysetipset lærer du hvordan du kan lage en webtjeneste (geoprosesseringstjeneste) av en konsekvensanalyse av en planlagt veiutbygging.

Denne analysen kan utføres i en webapplikasjon eller i ArcGIS for Desktop. Prosesseringen og dataene ligger uansett på GIS-serveren. Analyser som webtjenester flytter verktøy og data fra den enkeltes desktop til en server. Ved å samle alt på et sentralt sted, forenkles vedlikeholdet og man sikrer at alle benytter de mest oppdaterte dataene, metoder og parametere.

For å lage en slik analysetjeneste må du ha tilgang til ArcGIS Server/Enterprise.

1. Kjør ModelBuilder-modellen

Før modellen kan publiseres som en analysetjeneste må du verifisere at den kjører uten feil. Dobbelklikk derfor på modellen i Catalog-vinduet og kjør modellen.

2. Publiser resultatet som en analysetjeneste

Åpne resultatvinduet (menyvalget «Geoprocessing» > «Results»). Høyreklikk på resultatet i listen og velg «Share As» > «Geoprocessing Service».

Angi hvilken ArcGIS for Server-instans analysetjenesten skal kjøre på og navn på selve tjenesten > «Next».

Angi katalogen på serveren hvor tjenesten skal legges, evt opprett en ny > «Continue».

Under «Parameters», huk av for «View results with a map service».

Oppgi en beskrivelse for alle obligatoriske (required) felter for selve modellen og dens parametre.

Skriv inn navnet til ArcGIS for Serveren som kjører den aktuelle tjenesten.

Åpne linken til serveren du nettopp koblet deg opp på og finn katalogen og verktøykassen med analysetjenesten. Et landsdekkende eksempel finner du under «Kommune» > «AR5Linje» > «AR5_Linje».

Dobbeltklikk på verktøyet for å starte analysetjenesten. Legg merke til at brukeropplevelsen og parametrene er de samme som i steg 1. Forskjellen nå er at denne analysen ikke kjøres lokalt, men fra en server!

Når analysen er ferdig på serveren blir resultatet servert tilbake til klienten – i dette tilfellet ArcGIS for Desktop.

I web-baserte kartløsninger

ArcGIS Viewer for Silverlight, som følger med ArcGIS for Server og Geocortex Essentials er eksempel på web-baserte kartklienter som kan nyttiggjøre seg ArcGIS for Server-analysetjenester. Begge disse klientene har enkle brukergrensesnitt for å konfigurere inn analysetjenester og det passer utmerket for deg som ikke har programmeringskompetanse.

Klikk her for å starte ArcGIS Viewer for Silverlight hvor den samme landsdekkende analysetjenesten over er konfigurert inn. Klikk på knappen «AR5-analyse» for å starte analysetjenesten.

Tips på tampen

Med ArcGIS for Server er det også anledning til å dele analysetjenester til tredjeparts klienter som støtter Open Geospatial Consortium (OGC) sin standard for Web Processing Service (WPS). Aktivisering av OGC WPS gjør du enten underveis i puliseringsfasen eller etter at tjenesten er er publisert.