Fargelegge, klassifisere og publisere LAS-data til ArcGIS Online

I denne hjelpeguiden viser vi hvordan du kan fargelegge dine LAS-data ved hjelp av et bilde, klassifisere dataene og deretter publisere dette til ArcGIS Online for visualisering i scenevisningen.

Vi vil beskrive to ulike metoder for å gjøre denne oppgaven der den første avhenger av at du har en Data Interoperability Extension for ArcGIS Pro tilgjengelig. På bildet under har man fargelagt LAS-data slik vi beskriver i denne guiden. Det blir ved hjelp av denne metoden veldig enkelt å skulle ut ulike typer objekter, som for eksempel vegetasjon.

Last ned data

 1. Begynn eventuelt med å laste ned LAS-data fra https://hoydedata.no/. Klikk «Nedlasting» til venstre, spesifiser område i kartet, velg produkt Punktsky
 2. Når du har dine LAS-data laster du ned et ortofoto fra for eksempel https://www.norgeibilder.no/. Dette bilde må være for tilsvarende område og i samme koordinatsystem som dine LAS-data. Bildet må være ukomprimert TIF og ikke altfor stort

Metode 1: Bruk av Data Interoperability i ArcGIS Pro/ArcMap

Denne metoden krever at du har en lisens for Data Interoperability-extension og at dette også er installert for Pro/ArcMap, avhengig av hvor du ønsker å arbeide. OBS: Husk og restarte maskinen etter at du har installert Data Interoperability for første gang.

Det kan dessuten lønne seg å bruke Mosaic To New Raster (Data Management Tools) for å slå sammen bildene som dekker området for las-filene dine. Dette gjør fargeleggingen mer smidig.

1. Høyreklikk på en Toolbox i ditt prosjekt og velg New, deretter Spatial ETL Tool. Gi verktøyet et navn og en label, f.eks. LasColor. Velg også hvor dette verktøyet skal lagres. Trykk OK.

2. Et nytt vindu åpnes og det er her du lager verktøyet. I dialogen for «Generate Workspace» fyller du inn følgende: Under «Format» velger du «Las». Dette finner du ved å trykke på drop-down listen, more formats og søk deretter på las. For Dataset velger du den/de aktuelle las-filen/filene du skal fargelegge. Under «Writer» velger du også «Las», men som Dataset velger du en mappe der du ønsker å skive de nye, fargede las-filene til. Trykk så OK.

3. Legg til en Reader til, denne skal hente inn .tif-filen(e) du trenger. Du legger til Reader’en ved å trykke på den oransje sylinderen med et + tegn og pil til høyre oppe på verktøylinjen. Under «Format» velger du GeoTIFF, og under «Dataset» velger du .tif-filen du skal benytte for å fargelegge punktskyene.

4. Legg til en Transformer. Det er denne som gjør jobben med å fargelegge punktene. Denne finner du også på verktøylinjen som fire blå striper med et + tegn. Søk etter PointCloudOnRasterComponentSetter og velg denne. Dra Las-boken mot Point Cloud og GEOTIFF mot Raster. Output Point Cloud dras mot Writer’en.

5. Trykk på tannhjulet ved siden av PointCloudOnRasterComponentSetter for å åpne innstillingene for transformeren. Fyll inn følgende: Transformer Name: PointCloudOnRasterComponentSetter

Group By: No items selected
Parallell processing level: No parallelism
Input is ordered by Group: No
Component to Set: $(DestDataset_LAS)
Band 0 color_red
Band 1 color_blue
Band 2 color_green

6. For å gjøre modellen mer generisk kan du endre på parameterne i modellen. Dette gjøres til venstre i Workbench ved å klikke på hver Reader/Writer og høyreklikke på Source, deretter velger du Edit User Parameter Definition. Fjern det som står i «Deafult Value» og skriv inn ønsket forklaring til input data under «Prompt».

Metode 2: Bruk av LAStool – selvstendig applikasjon

Tilrettelegge dataene for fargelegging

Før du skal fargelegge punktskyene dine er det lurt å sørge for at punktskyen er heldekket av ett enkelt ortofoto. Dersom dette ikke er tilfellet vil punkter som ikke dekkes av bildet få fargen hvit eller sort, avhengig av hva du definerer i output dialogen i LAStools. LAStools klarer ikke å håndtere BigTIFF-filer (tif’er større enn 4GB), og det anbefales derfor å klippe bildet til slik at det akkurat passer til din punktsky. Hver punktsky i samlingen må da ha et heldekkende bilde. Et bilde kan også dekke flere las-filer, men hver enkelt las-fil bør være heldekket av ett og samme bilde.

Det anbefales derfor å lage et sammenhengende bilde for las-filene dine. For å få til dette kan du bruke verktøyet Mosaic To New Raster (Data Management Tools). Dette betyr at du bør organisere las-filer og bilder slik at dette ikke blir en utfordring under fargeleggingen.

Det kan bare benyttes ett bilde av gangen under fargelegging, men flere las-filer kan fargelegges av ett bilde.

Bruk et bilde for å fargelegge dine LAS-punkter

1. Last ned LAS-tools fra for eksempel https://rapidlasso.com/LAStools/. Ekstraher mappen som lastes ned og åpne LAStools\bin\lascolor.exe. Dette program hjelper deg å fargelegge LAS-punkter ved å bruke RGB verdier fra et ortofoto

2. Bruk program lascolor for å fargelegge dine LAS-punkter

3. For å få tilgang til lasdataene og bildene du skal bruke i LAStools legger du disse i mappen LAStools\LAStools\data. Opprett gjerne en mappe for bilder og en for lasterdata.

4. Under Image velger du bildet du skal benytte. Bla deg frem til mappen du opprettet i forrige steg for å finne det. Deretter velger du de las-filene som dekkes av bildet under Input. velg output katalog hvor dataene skal lagres. Velg også formatet du vil ha outputen ut på.


 • Input = original LAS-fil
 • Output = fortrinnsvis til ny katalog (foreksempel ny RGB-katalog under katalogen til LAS-filen)
 • Image = TIF-bilde fra foreksempel Norge i Bilder
 • Format = LAS
 • Klikk RUN

5. Nå har du ferdige LAS-filer med RGB som kan brukes videre i foreksempel ArcGIS Pro

Klassifiser LAS-data

Dersom klassifikasjon mangler i dine data kan du bruke FKB-data og ArcGIS Pro for å fikse dette.

 1. Hent ned FKB-data for tilsvarende område som dine LAS-data. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av NT for Desktop.
 2. Bruk verktøy Set LAS Class Codes Using Features i ArcGIS Pro. Bruk LAS datasett som input og spesifiser FKB-data som Input Feature Class. Dette verktøy vil klassifisere de LAS-punkter som krysser input features. Tabellen nedenfor viser til klassifikasjonsspesifikasjon fra American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS).

Forbered LAS-dataene for publisering i ArcGIS Pro

Les inn LAS-dataene dine i scenevisningen i ArcGIS Pro.

 1. Dobbeltklikk på symboliseringen i Contents og fanen «Symbology» åpnes. Spesifiser at disse data skal vises med RGB-verdier
 2. Høyreklikk laget i Contents og velg Properties. Velg LAS Filter og fjern uønskede returer, for eksempel bygning og vann

3. Bruk verktøy Create Scene Layer Package

 • Sett koordinatsystem til å være ETRS_1989_UTM_Zone_33N. Ved å gjøre det er du sikret at LAS-filen passer overens med tjenester (for eksempel bakgrunnskart,

Publisere LAS-data til ArcGIS Online og presenter i scenevisningen

 1. Bruk verktøy Share package i ArcGIS Pro for å laste opp dataene til ArcGIS Online. Nyt deretter pene LAS-data i scenevisning i ArcGIS Online! Bildet her viser LAS-data med RGB-visning, som Point Cloud service i scenevisningen, i kombinasjon med Geodatas tjeneste med 3D-bygninger