Egenskapskontroll basert på SOSI produktspesifikasjon i ArcGIS

Data Reviewer, som inngår i extension Production Mapping, er egnet for både egenskaps- og andre kontroller i henhold til produktspesifikasjoner.

Data Reviewer inneholder over 40 ulike typer sjekker. Relevante sjekker for datasettet du ønsker å kontrollere, settes opp i batch. En slik batchkjøring, med etterfølgende retting av data, bør inngå som fast rutine i dataforvaltning. Objekter som feilmeldes, kan inspiseres via en liste, "Reviewer table" eller en objektbrowser, som begge utfører standardoperasjoner mot objektet i kartet. 

Hver enkelt sjekk bør være fokusert og avgrenset. Det er mer effektivt å jobbe ut fra en melding som "Skiltpunkt: PRODUKT har verdien NULL" enn "Skiltpunkt: Egenskapsavvik funnet". For institusjoner som forvalter nasjonale originaldatasett, vil Production Mapping med Data Reviewer heve kvalitet og effektivitet mange hakk.