Bruk av Geodata Online bakgrunnskart i QGis

Qgis er en Open Source GIS-klient som kan konsumere WMS-tjenester. Det er mulig å bruke Geodata Online bakgrunnskart i en annen desktop programvare enn ArcMap.

Qgis støtter kun http autentisering på sikre tjenester og ikke Esri spesifikk token autentisering. Det er mulig å omgå problemet med at Qgis ikke støtter Esri autentisering automatisk, ved å lage en token manuelt og legge til WMS URLen i Qgis.

For å få Esri-token sikrede tjenester til å funke med WMS i Qgis gjør du følgende:

1. Lag en token

Første steg er å lage en token for din spesifikke klient IP (må lages på nytt hvis klienten bytter IP-adresse).

Lag tokens manuelt fra Geodata Online. Du må fylle inn brukernavn og passord. Det er viktig at man her velger Request IP som klient. Da vil du lage en token som gjelder for all trafikk fra IP-adressen klienten sitter på.

Geodata Online returnerer da en token som er en tall-kombinasjon. Kopier denne.

2. Legg til et lag fra tjener i QGis

I QGis klikk i menyen på Lag og Add WMS/WMTS Layer. Du ønsker å opprette en ny WMS forbindelse.

Registrer WMS url med token = <token fra punkt 1> i WMS dialogen i Qgis, f.

3. Sett innstillinger

Gå ut av dialogen, og deretter velg riktig tjeneste fra utvalgslisten og velg forbind.

Velg så lag 0 i laglisten og velg change for å bytte koordinatsystem, til f.eks. ESPG:25833 (ETRS89/UTM33N), eller et annet koordinatsystem som er støttet av vår WMS server, som kommer opp i listen.

Gå ut av Koordinatsystemsvelger dialogen. Velg jpeg som bildeformat og endre tile størrelse til 512 og 512.
Til slutt velger du legg til og close, da har du en av Geodata Online sine sikrede bakgrunnskart i QGis!