Bruk av Esri sine bakgrunnskart i Esri Maps for Office

Esri Maps for Office er en add-in for Microsoft Excel og PowerPoint. Med Esri Maps for Office kan du raskt opprette dynamiske og interaktive kart, som du kombinerer med Excel-dataene dine og som lar deg utforske kartene dine på en helt ny måte.

Geodata sine bakgrunnskart har store fordeler for våre kunder: de er raske, har en høyere detaljeringsgrad basert på zoomnivå og oppdateres kontinuerlig. Derfor er de hyppig i bruk både i ArcGIS for Desktop, web applikasjoner og ArcGIS Online. 

Kartvinduet i Esri Maps for Office tillater kun bakgrunnskart med koordinatsystemet Web Mercator Auxiliary Sphere, mens bakgrunnskartene for Norge bruker enten WGS 1984 eller ETRS 1989. Når en bruker bakgrunnskart fra Geodata Online i ArcGIS Online får man dermed følgende feilmelding i Esri Maps for Office:

Måten å unngå dette når man legger til et dynamisk kart i enten PowerPoint eller Excel, er å bruke Esri sine standardbakgrunnskart. Dette gjøres med en administratorbruker i ArcGIS Online og forutsetter at du har lagret bakgrunnskartene i en gruppe. 

Gå til www.arcgis.com, logg deg på med brukerinformasjonen din, gå til Min Organisasjon og til Rediger Innstillinger. I underkategorien Kart har du mulighet for å krysse av for «Del Esri standardbakgrunnskart med denne gruppen når du klikker på Lagre».

Klikk på Lagre og gå til menypunktet Grupper og åpne bakgrunnskartgruppen til organisasjonen din. Denne inneholder nå både Geodata Online sine bakgrunnskart for Norge og Esri sine bakgrunnskart.

Det kan være lurt å slette flere av Esri sine bakgrunnskart og bruke kun to til tre, som virker nyttig for bruken i Esri Maps for Office (f.eks. Topographic eller Gater). I Excel får man deretter alle Esri sine bakgrunnskart i bakgrunnskartvelgeren.

Esri oppdaterer Esri Maps for Office ca. fire ganger hvert år. I den neste utgivelsen er det planlagt å tillate bruk av bakgrunnskart med avvikende koordinat systemer, men om det kommer er ennå ikke endelig avklart.