Bedre beslutninger med data du ikke visste du kunne få

Mer data, bedre data, nye data! Data er nøkkelen til bedre beslutninger og en trigger for å lage nye løsninger. I Geodata sitter vi på datasett du sannsynligvis ikke visste du kunne få tak i. Enkelt tilgjengelig og oppdatert til enhver tid.

Mobilitetsdata, samferdselsdata, klimarisikodata, satelittdata, demografidata forretningsdata og mye mye mer. Samlet sammen av oss, tilrettelagt i et API alle kan benytte og som er oppdatert til enhver tid. Du kjøper tilgang og bruker dataene som du vil. Vi har et par forslag:

  • Data som beslutningsstøtte: Skal du finne ut hvor den nye butikken skal ligge kan du ved hjelp av våre datasett, i en og samme løsning, se hvordan det ligger an med kollektivtrafikken i området, hvordan mennesker forflytter seg, hvor gamle de er, hvilken utdannelse de har og hva slags næringsvirksomhet som ligger i nærheten. Vurderer du utbygging i et område kan du bruke de samme dataene til å vurdere området, men legge til risikodata for å se faren for skred, flom, brann eller tilsvarende.
  • Data som grunnlag for nye løsninger: Forklar, forstå og skap endringer! Det å kjenne til tilgjengelig datasett er grobunn for mange gode ideer. Skal du drive innovasjon i dag er tilgang til data en trigger for ideutviklingen. Kunnskap om tilgjengelige data kan gi deg et konkurransefortrinn både i analysefasen og som en del av selve løsningen.


Mer om data:

I Geodata vet vi at vi sitter på datasett og kunnskap om bruk av data som kan komme mange flere til gode. Her kan du se webinaret vi holdt om akkurat dette:


<iframe width="560" height="315" src="

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Vil du snakke med oss om data? Ta kontakt: