Produkter /

Location Analytics – for smartere beslutninger

Fremtiden er datadrevet, og det bør også dine beslutninger være. Med Location Analytics får du tilgang til relevante data for din virksomhet og du kan gjøre analyser og visualiseringer i ett og samme verktøy.

Lurer du på hvor du skal etablere deg? Hvor du finner målgruppene dine? Hvordan befolkningssammensetningen utvikler seg i et område eller hvor innbyggertallet vokser eller synker? Kanskje du vil vite mer om hvor kundene dine reiser fra, eller hvor dine innbyggere reiser til? Eller vil du kanskje se nøyaktig hvordan ulike områder blir benyttet?

Location Analytics – et dynamisk verktøy som tilpasses dine behov

Behovene er ulike om du er utbygger, kommune eller fylkeskommune, butikkjede, forsikringsaktør eller noe helt annet der du ønsker kjennskap til et aktuelt område. Derfor er Location Analytics bygget slik at du kjøper tilgang til de dataene du trenger. I tillegg kan du legge til egne data, for eksempel kundedata. Eksempler på data du kan få er:

  • Demografidata – alder, kjønn, inntekt, familiestruktur osv.
  • Butikkdata – bransje, ansatte, omsetning og resultat
  • Mobilitetsdata – hvordan forflytter mennesker seg i et gitt område, hvor oppholder de seg og når er det tomt der?
  • Miljø og klima – data om fare for skred, flom, stormflo, markfuktighet, kvikkleire og mer. I tillegg har vi utviklet et eget datasett med vektet risiko ned på hver eneste bygningskropp i hele landet.
  • Eiendomsdata og næringsdata. Hva finnes i området du vil utforske? Her får du hele oversikten på ett sted.


Treffsikker etablering av nye butikker

Location Analytics er blitt et viktig verktøy når Coop skal etablere nye butikker. Beslutningene tas på grunnlag av fakta – ikke magefølelsen.

Nå kan du gjøre analyser og visualisere dataene slik du ønsker

Dataene er på plass, nå kan du selv kjøre analyser for å få den kunnskapen du trenger. Analysene visualiseres i kart og grafer og er i neste omgang enkle å hente ut i rapporter eller å benytte rett i en presentasjon rettet mot beslutningstagere, partnere, innbyggere eller andre interessenter.

.