Produkter /

Location Analytics - for handel, forsikring og eiendom

Hvem er dine kunder? Hvordan er markedet? Etablerer du deg på riktig sted? Hva er markedspotensialet? Har du oversikten du trenger for å være trygg på at du gjør de riktige beslutningene?

Kunnskap er nøkkelen til suksess

Data og analyser gir deg innsikt. Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Svært mye av den informasjonen man støtter seg på i beslutningsprosesser er av geografisk natur. Dette kan være en rekke demografiske variabler, plasseringen til dine konkurrenter eller informasjon om eiendommer og bygninger fra Matrikkelen eller Grunnboka.

I stedet for å måtte hente og sammenstille dette fra mange ulike kilder, får du nå alt samlet i ett system.

Vit hvor du er - vit hvor du skal

Location Analytics gjør kart, data og applikasjoner lette å finne, dele og bruke. All informasjon kan enkelt gjøres tilgjengelig på web og mobile enheter. Det gjør det enkelt å samarbeide på tvers av fagområder uavhengig av hvor du befinner deg.

Location Analytics lar deg sammenstille og analysere dine data med våre data. Du vil se nye sammenhenger og muligheter ved bruk av aggregert informasjon og sikrer dermed gode etableringer som øker lønnsomheten.

Brukergrupper som salg, marked og ledelse får tilgang på et felles og oppdatert situasjonsbilde, og kan dermed ta målrettede og faktabaserte beslutninger.

Med denne informasjonen samlet med dine egne data kan du avgjøre hva slags profil butikken bør ha, og hvilket varesortiment butikken bør bestå av.

Med Location Analytics baserer du dine beslutninger på fakta –ikke magefølelse.

Vit hvor du er - vit hvor du skal.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!


Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Kundeansvarlig og produktsjef

Christer Sandum

Christer Sandum
Kundeansvarlig

Morten Andre Hjallum

Morten Andre Hjallum
Kundeansvarlig

Jeg vil bli kontaktet på

For teknisk support, gå til våre supportsider.