Kart, data og innholdstjenester

I Geodata Online får du tilgang til kart og data basert på norske forhold. Kartene er skreddersydd programvaren fra Esri, men kan også brukes fra andre klienter og standardiserte grensensnitt.

Under finner du oversikt over de mest sentrale kart, data- og innholdstjenestene vi tilbyr. Her finner du en oversikt over alt vi tilbyr på dette feltet.

Velg mellom disse kartene:

Bakgrunnskart

Ulike bakgrunnskart basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Eiendomsdata

En komplett kopi av Matrikkelen. Gir deg oppdaterte data til analyser, statistikk, søk og rapportering.

Demografidata

Demografisk data på bl.a. folketall, inntekt, familiestruktur, kjønn og alder. Data for fylker, kommuner og grunnkretser, samt for rutenett i forskjellig oppløsning.

Forretningsdata

Gir helhetlig oversikt og innsikt i bedrifter og detaljvarehandel i Norge. Godt egnet som analysegrunnlag ved etablering av virksomheter.

Risikodata

Viser risiko for naturhendelser som flom, skred og brann. Egnet for forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

3D

Tredimensjonale modelleringer av terreng og bygninger gir deg nye måter å visualisere data på.

Andre kart- og datatjenester fra Geodata

Vi tilbyr data i kart innenfor samferdsel, utdanning, post, administrative områder, kulturelle data fra petroleum og POI.

Søketjenester

Vi leverer ulike interaktive søketjenester for adressesøk, ruteberegning og geokoding.

Standard kartserier

Geodata leverer alle standard kartdataserier som forvaltes av Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner.

Ta kontakt

Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Kundeansvarlig og produktsjef

Jeg vil bli kontaktet på