Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike bransjer og sektorer:

Kommuner og Smarte Byer

Smarte byer og kommuner bygges på geografiske data og har informerte og involverte innbyggere.

En smart by har innbyggeren i fokus. Dette krever at innbyggerne får tjenester og løsninger uavhengig av hvor de bor eller hvilket kunnskapsnivå de har – de vil vite hva som skjer, når det skjer og hva dette har å si.

Den geografiske komponenten er sentral og avgjørende i digitaliseringen av norske kommuner. Vi hjelper deg med løsninger og programvare for å digitalisere og visualisere dine planer og som tilgjengeliggjør informasjon på brukerens premisser.

Slik fikk Sør-Odal med seg innbyggerne i sentrumsutviklingen på Skarnes

Skarnes sentrum skal bli et samlingspunkt i kommunen. En digital portal ble en viktig del av løsningen for å involvere innbyggerne i planene.

I Skedsmo kommune inngår de geografiske dataene i kommunens digitale økosystem som bidrar til en god samhandling og utvikling av tjenester på tvers av organisasjonen.

– GIS-plattformen er viktig for hele kommunen

Innbyggerdialog i 3D: Tett og interaktiv dialog med publikum og myndigheter

Godt rustet med verktøyet Innbyggerdialog i 3D, har Sweco og ViaNova gjennom flere ulike planprosjekter sørget for forenklet og forbedret dialog med publikum og myndigheter. Resultatet er et mer engasjert og fornøyd publikum og et bedre prosjekt.

Øykommunen Herøy på Sunnmøre er med sine knappe 9000 innbyggjarar ikkje blant dei største i landet, men det dei manglar på storleik tek dei gjerne igjen ved å vere litt føre på teknologifronten – eller som kommuneslagordet seier: Ei båtlengde føre.

Ei båtlengde føre

Produkter og tjenester

Geodata Origo

Nøkkelferdig innovasjonsplattform for kommunene

Geodata Origo er designet for å inngå i kommunenes digitale økosystem. En plattform for å forvalte geografiske data og utvikle tjenester og løsninger for kommunen og innbyggerne. Lær mer om: Geodata Origo

ArcGIS - geografisk programvare

Verdens ledende geografiske programvare fra Esri

ArcGIS fra Esri består av flere ulike programvarer og løsninger og dekker alle behov innenfor fagområdet GIS. Den nyeste teknologien ligger i bunn. Lær mer om: ArcGIS - geografisk programvare

Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Trenger du hjelp til å lage en løsning?

Få bistand til å lage løsninger der geografi spiller en sentral rolle. Vi tilbyr også rådgivning og strategiarbeid. Lær mer om: Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

FME - enkel datakonvertering

Datakonvertering uten koding

FME-plattformen er et verktøy som konverterer og integrerer de fleste dataformater, spesielt geografiske. Lær mer om: FME - enkel datakonvertering

3D for bedre innbyggerdialog

Geodata leverer ulike tjenester der du kan visualisere utbygging i 3D og ved hjelp av dettte få bedre dialog med innbyggerne

Det finnes ulike 3D-tjenester, alt fra alle bygninger i 3D til en variant der du kan tegne et geografisk område og få tilsendt en web 3D-modell av denne. Lær mer om: 3D for bedre innbyggerdialog