Geodata | Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike…

Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike bransjer og sektorer:

Infrastruktur og samferdsel

Veier til sjøs, offentlig transport og det norske veinettet - alt ligger et sted og den geografiske dimensjonen er svært viktig for å sørge for oversikt, trygghet og for å planlegge utviklingen av infrastrukturen i landet.

Geografiske analyser, løsninger og planleggingsverktøy fra Geodata brukes av blant annet av Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen.

Posten skal frem – da må kartet stemme

Posten skal frem, men nå bare annenhver dag. Da måtte nye planleggingsmodeller på plass, for Posten leverer også lokalaviser og de må folk fortsatt får den dagen den kommer ut.

Geodata leverer samfunnskritiske løsninger til infrastruktur over hele Norge. Én av dem er Statnett, som vi har samarbeidet med siden 90-tallet.

Statnett – en geografisk virksomhet

Tryggere sjøvei med nautisk fagsystem

Vi har veier også på sjøen, disse kalles farleder og har skilting og sjømerker i form av fyr, staker, bøyer, lykter og lanterner. Nøyaktigheten i den geografiske plasseringen av disse er avgjørende for å sikre tryggest mulig ferdsel til sjøs.

Produkter og tjenester

Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Trenger du hjelp til å lage en løsning?

Få bistand til å lage løsninger der geografi spiller en sentral rolle. Vi tilbyr også rådgivning og strategiarbeid. Lær mer om Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

ArcGIS - geografisk programvare

Verdens ledende geografiske programvare fra Esri

ArcGIS fra Esri består av flere ulike programvarer og løsninger og dekker alle behov innenfor fagområdet GIS. Den nyeste teknologien ligger i bunn. Lær mer om ArcGIS - geografisk programvare

Geografisk analyse

Geografiske analyser er sentralt for å ta beslutninger i offentlig sektor

Få bistand til å gjøre avanserte geografiske analyser eller programvaren for å gjøre det selv Lær mer om Geografisk analyse

Ta kontakt

Vi tar gjerne en uformell prat om mulighetene hos dere!

Jon Petter Furnée
Kundeansvarlig nasjonal infrastruktur

For teknisk support, gå til våre supportsider.