Geodata | Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike…

Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike bransjer og sektorer:

Helse, sikkerhet og beredskap

Hvor er alle tilgjengelige ressurser og nødetater hvis uønskede hendelser oppstår? Når de hverandre og klarer de å håndtere en hendelse før den eskalerer?

Er ambulansene stasjonert slik at de kommer fram innenfor anbefalt responstid? Flere oppdrag og færre ambulanser kan gjøre det vanskelig å gi et tilfredsstillende tilbud.

Felles situasjonsforståelse, informasjonsdeling og koordinering er alltid krevende ved kritiske hendelser. Geografiske data, analyser og en felles samhandlingsplattform å samarbeide på kan gi innsikt som gir føringer for hvordan nødetater og det offentlige fordeler ressurser og måten de jobber på.

Geodata leverte nytt kartverktøy til Politiet

I dag er Politiets operasjonssentraler utstyrt med nye kartverktøy. I samarbeid med Locus Public Safety har Geodata levert kartløsninger som bidrar til kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse.

Geografiske analyser fra Geodata hjelper Helse Midt-Norge å planlegge dimensjoneringen av framtidens ambulansetjeneste.

Raskere responstid med geografisk analyse

Geodata sentral i beredskapen rundt sykkel-VM 2017

Prisbelønt samvirkesenter brukte Geodatas kartløsninger for å samhandle og sikre beredskapen under sykkel-VM i Bergen i 2017.

Produkter og tjenester

Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Trenger du hjelp til å lage en løsning?

Få bistand til å lage løsninger der geografi spiller en sentral rolle. Vi tilbyr også rådgivning og strategiarbeid. Lær mer om Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Demografidata, risikodata, befolkningsdata

Planlegging av sikkerhet og beredeskap baserer seg i stor grad på eksisterende data

Geodata tilbyr relevante data som kan tas rett inn i kartet. Lær mer om Demografidata, risikodata, befolkningsdata

Geografisk analyse

Geografiske analyser er sentralt for å ta beslutninger i offentlig sektor

Få bistand til å gjøre avanserte geografiske analyser eller programvaren for å gjøre det selv Lær mer om Geografisk analyse

ArcGIS - geografisk programvare

Verdens ledende geografiske programvare fra Esri

ArcGIS fra Esri består av flere ulike programvarer og løsninger og dekker alle behov innenfor fagområdet geografiske informasjonssystemer. Den nyeste teknologien ligger i bunn. Lær mer om ArcGIS - geografisk programvare

Ta kontakt

Vi tar gjerne en uformell prat om mulighetene hos dere!

Christer Sandum

Christer Sandum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.