Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike bransjer og sektorer:

Helse, sikkerhet og beredskap

Kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse. Digitale kartplattformer er avgjørende for å koordinere og samarbeide på tvers av aktører, etater og organisasjoner.

Hvor og hvordan skal vi gå inn i et rasområde? Hvilke hus og veier påvirkes av flom eller springflo? Hvordan bør ambulanser stasjoneres for sikre at responstidskrav møtes? Hvordan sprer smitten seg under en pandemi?

Vi lever i en tid der samfunnssikkerhet og beredskap er avgjørende på flere samfunnsområder. Samtidig endrer klimaet seg raskt, og konsekvensene av dette krever innsikt og kontroll. Behovet for å sikre og beskytte både kritisk infrastruktur og befolkningen er stort. Omfattende og innsiktsfull bruk av geografiske data er svaret på mye av dette.

Raskere responstid med geografisk analyse

Geografiske analyser fra Geodata hjelper Helse Midt-Norge å planlegge dimensjoneringen av framtidens ambulansetjeneste.

Prisbelønt samvirkesenter brukte Geodatas kartløsninger for å samhandle og sikre beredskapen under sykkel-VM i Bergen i 2017.

Geodata sentral i beredskapen rundt sykkel-VM 2017

Se webinar om bruk av kart i beredskap:

Se vårt webinar om klimarisikodata:

Produkter og tjenester

Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Trenger du hjelp til å lage en løsning?

Få bistand til å lage løsninger der geografi spiller en sentral rolle. Vi tilbyr også rådgivning og strategiarbeid. Lær mer om: Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Demografidata, risikodata, befolkningsdata

Planlegging av sikkerhet og beredeskap baserer seg i stor grad på eksisterende data

Geodata tilbyr relevante data som kan tas rett inn i kartet. Lær mer om: Demografidata, risikodata, befolkningsdata

Geografisk analyse

Geografiske analyser er sentralt for å ta beslutninger i offentlig sektor

Få bistand til å gjøre avanserte geografiske analyser eller programvaren for å gjøre det selv Lær mer om: Geografisk analyse

ArcGIS - geografisk programvare

Verdens ledende geografiske programvare fra Esri

ArcGIS fra Esri består av flere ulike programvarer og løsninger og dekker alle behov innenfor fagområdet geografiske informasjonssystemer. Den nyeste teknologien ligger i bunn. Lær mer om: ArcGIS - geografisk programvare