Posten skal frem – da må kartet stemme

Posten skal frem, men nå bare annenhver dag. Da måtte nye planleggingsmodeller på plass, for Posten leverer også lokalaviser og de må folk fortsatt får den dagen den kommer ut.


Postens Rutekart har vært et grunnleggende arbeidsverktøy i mange år, et verktøy som brukes til å visualisere og evaluere postruter og sørge for korrekte grunndata. I all hovedsak går dette ut på at man visualiserer postruter og enheter i et kart. I kartløsningen kan man oppdatere geografiske posisjoner på poststopp som ikke er registrert, endre omdelingstype på poststoppet, og se ruter og enheter med ulik navigasjon fra stopp til stopp.

Løsningen kalles Rutekart OEBS og er laget av oss i Geodata. Da det ble besluttet at posten kun skal ut annenhver dag, men at Posten likevel skal levere lokalavisen hver dag, måtte nye motsykliske ruter (altså ruter som ikke følger den satte annenhver dag strukturen/syklusen) på plass. Slik kunne man sørge for at de som skal ha Møre Nytt får det på tirsdager selv om posten kanskje ikke har levering den dagen. Rutekart OEBS mottar nå ruter fra bakenforliggende systemer og de som er ansvarlige i de forskjellige områdene planlegger ruter/stopp ut fra hvem som har abonnement på de forskjellige stopp. Så nå kommer også lokalavisen frem!

Viktig infrastruktur er avhengig av kartet

Dette er en type løsning vi ikke hører så mye om, den bare er der. Rusler og går - leverer det den skal. I dette tilfellet nyheter, regninger og hyggelige pakker. Men den er likevel et eksempel på en del av den infrastrukturen som sørger for at det som skal skje skjer.

Flere eksempler på kartets rolle i infrastruktur og samferdsel finner du her.

Vil du snakke med oss om dette? Ta kontakt for en uformell prat:

(Bildet er delt med cc-lisens herfra)


Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.