Ny kartportal for Fiskeridirektoratet fra Geodata

Så godt som alle Fiskeridirektoratets ansvarsområder har informasjon som kan stedfestes. En ny kartløsning fra Geodata er dermed et viktig ledd i digitaliseringsarbeidet i Fiskeridirektoratet.


Fiskeridirektoratet fremstiller sine data i kart fordi det er fungerer som en effektiv kunnskapsformidling, som er brukervennlig, enkel og intuitiv å bruke for alle.

Totalt 70 datasett kan nå ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike formater. Her finner du for eksempel antall oppdrettslokaliteter per kommune og hvilken miljøstatus den enkelte har. I tillegg finner du blant annet data fra akvakulturregisteret, om rømming, fiskeplasser, gyte- og fredningsområder og nasjonale laksefjorder.

- Kartdata blir stadig mer brukt i ulike sammenhenger, og flere ser nytten av å bruke det på veldig mange samfunnsområder. Så godt som alle Fiskeridirektoratets ansvarsområder har informasjon som kan stedfestes. Vi kan vise data om fiskeri og akvakultur og se det i sammenheng med data fra andre kilder sammenstilt i ett kart, forteller Birgitte Arstein ved direktoratets arealseksjon.

Geodata har etablert en helt ny kartplattform for Fiskeridirektoratet på basert på ArcGIS Enterprise. Mye funksjonalitet er «ut av boksen», men en del widgets er utviklet av Geodata. Det er også opprettet flere WEB-applikasjoner og ArcGIS Hub brukes for å dele åpne data.

Se mulighetene i Fiskeridirektoratets nye kartløsning her.