Geodata sentral i beredskapen rundt sykkel-VM 2017

Prisbelønt samvirkesenter brukte Geodatas kartløsninger for å samhandle og sikre beredskapen under sykkel-VM i Bergen i 2017.


UCI Road World Championships (Sykkel-VM) er ett av verdens største idrettsarrangement. 12 konkurranser over 9 dager, flere publikumsarrangement og et omfattende kulturprogram.

Arrangementet hadde rundt 700.000 tilskuere og ble sett av 300 millioner TV-seere.

Se vårt StoryMap, som gir et innblikk i både arrangementet og de ulike løypetraseene.

31 samfunnsaktører ble samlet i et felles samvirkesenter i Bergen kommune for å sikre beredskapen under arrangementet. Totalt utgjorde dette 124 mennesker fra blant annet nødetatene, veimyndigheter, kollektivansvarlige, arrangør, telenett og strøm.

Geodata leverte kartløsningene som samvirkesenteret samlet seg rundt og utviklet to ulike løsninger: En lukket versjon for selve samvirkesenteret og en innbyggerløsning.

I den lukkede versjonen for samvirkesenteret ble det delt informasjon og data fra alle aktørene i ett felles kart. I dette kartet ble også GPS-posisjoner streamet fra følgebilene til syklistene inn i kartet, slik at aktørene hadde sanntidsdata over hvor syklistene befant seg.

Innbyggerløsningen bestod ulike kart presentert på nettsidene til Bergen kommune. Kartapplikasjonene ble driftet i Geodata Skydrift for å være sikker på at tjenesten hadde tilstrekkelig med ressurser når nettsidene ble besøkt av publikum og innbyggere. Målet var å legge til rette for at byen skulle fungere for innbyggerne selv om det foregikk et stort idrettsarrangement, og at kartene som ble presentert gav oversikt over hvordan infrastrukturen og tjenestene innbyggerne hadde behov for var plassert under

Det vi har skapt sammen ruster Bergen til alle typer hendelser og arrangementer i framtiden.

-Stine Skinnes, prosjektleder i Geodata

Én av de største utfordringene var at prosjektet involverte mange aktører med både ulike behov, ulike systemer og ulike måter å samle data på.

- Vi brukte mye tid i startfasen for å kartlegge hvilke behov de ulike aktørene hadde og hvordan de skulle registrere data og objekter, samt hvordan dette skulle presenteres i ett felles kart. Dette har vært en reise både for aktørene og for oss – til dels frustrerende, men også veldig inspirerende, sier Stine Skinnes, prosjektleder i Geodata.

Prosjektlederen skryter av arbeidet som ble lagt ned av alle parter.

- Det har gjort det mulig for oss å lage en løsning som fungere på tvers og som bidrar til økt samhandling. Her har ulike kulturer, tradisjoner og data samlet seg om ett, felles grensesnitt. Det har en utrolig stor verdi for sikkerheten for alle, og viser verdien av å jobbe godt med geografiske informasjonssystemer.

Stine håper nødetatene og de øvrige aktørene tar med seg verdifull læring til videre beredskapsarbeid i Bergen kommune.

– Jeg håper at dette blir et system og en erfaring som lever videre etter at sykkel-VM er gjennomført og blir et godt grunnlag for samhandlingen mellom etatene i Bergen kommune. Det vi har skapt sammen ruster Bergen til alle typer hendelser og arrangementer i framtiden.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Christer Sandum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.