Fleksibel og lærerik deltidsjobb ved NMBU

Hva med å få betalt for å lære mer om GIS og Esri-programvare? Som GIS-ambassadør får du mulighet til å jobbe som bindeledd mellom Geodata og studentene på ditt studiested. Din arbeidsplass er der du studerer, din arbeidstid er tilpasset din studiekalender og dine arbeidsoppgaver byr på faglig- og personligvekst.

Noen av arbeidsoppgavene til en GIS-ambassadør er:

 • Tilgjengeliggjøring av programvare for nye og eksisterende brukere
 • Veiledning ved installasjoner
 • Svare på supporthenvendelser
 • Være kontaktperson mellom universitetet og Geodata
 • Holde GIS-relaterte informasjonsmøter på studiestedet ditt
 • Hjelpe til med organisering av studentarrangementer og kursdager
 • Videreutvikle og forme egen stilling

Krav til søker:

 • Du må være student ved aktuelt studiested
 • Du må ha kjennskap til ArcGIS programvare
 • Du må gå en relevant studieretning. Det er et ønske om at studenten har fagkombinasjoner innen GIS, Geomatikk og/eller Geografi.
 • Et ønske om å jobbe med fagområdet etter endt studium
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Generell god systemforståelse
 • Strukturert, proaktiv og engasjert

Stillingen er timelønnet og har fleksibel arbeidstid. Omfanget av arbeidet er satt til ca. 15-20 timer per måned. Det må tas høyde for at det kan bli mer eller mindre i perioder.

Vi ser nå etter ny GIS-ambassadør ved NMBU som kan fases inn i stillingen i løpet av våren 2023.

Kontakt

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med nåværende GIS-ambassadør eller ansvarlig for stillingen hos Geodata:


For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ida Frydenberg Daffinrud
Senior HR Business Partner
Marisha Gnanaseelan
Gis-ambassadør NMBU

For teknisk support, gå til våre supportsider.