Strategisk rådgivning

Ønsker du bistand til å forstå potensialet i bruk av geografiske data og teknologien knyttet til dette? Eller trenger du hjelp til å ta geografiske data og programvare videre inn i organisasjonen? I Geodata har vi flere dyktige strategiske rådgivere. De har erfaring fra offentlig sektor og privat næringsliv.

Våre rådgivere jobber strategisk med deres mål og utfordringer og kan bidra i både utviklingen av overordnet strategi og underveis i prosessen med faktisk prioritering og gjennomføring.

Vi kan bistå i den rollen dere ønsker oss inn i. Det kan være som sparringspartner, som gjennomfører av en strategisk jobb, eller som gjennomfører i deres interne prosesser. Vi har standardiserte tjenester når behovet er konkret og kan tilpasse våre tjenester til enkeltprosjekter som å utvikle en komplett GIS-strategi, å utarbeide en kompetanseplan eller for å bistå i å utarbeide nye konsepter gjennom prototyping og brukeropplevelseprosjekter.

Er du nybegynner, dreven eller bare har mange ideer?

Vi kan bidra der du er. Kanskje er dere modne GIS-brukere som trenger litt bistand i hverdagen og et annet blikk på ting? Er geografiske data og GIS helt nytt for dere, kanskje er du alene med denne jobben internt? Da kan vi hjelpe deg i gang og vi kan hjelpe deg å vise organisasjonen nytten av GIS. Eller er dere kanskje bare fulle av ideer og trenger hjelp til å sortere og prioritere?

Vi kan være lekepartner, POCe sammen med deg eller være den strenge. Kanskje trenger du en som kan snakke din sak utenfra? Uansett ståsted - vi hjelper deg slik at geografiske data og programvare gir verdi i din virksomhet.


Vil du snakke med oss om strategisk rådgivning, ta kontakt: