Konsulentbistand og utvikling

Ønsker du bistand til en løsning der geografi spiller en sentral rolle? Over 90 konsulenter og prosjektleder lager små og store løsninger på oppdrag fra kunder i både offentlig og privat sektor.

Vi kan gjennomføre hele prosjektet i samarbeid med deg eller være en konsulent i deres miljø. 

Litt om hva vi kan gjøre:

Prosjektleveranse - din løsning

Vi gjør alt fra enkle tilpasninger av standard programvare eller automatisering av prosesser, til større komplekse løsninger med tunge integrasjoner og ulike spesialtilpassede klienter. En stor del av utviklingsprosjektene vi gjennomfører dreier seg om integrasjoner mot eksisterende systemer, oppsett av kart- og analysetjenester og skreddersøm av webapplikasjoner og mobile løsninger. Du får jobbe med landets mest erfarne konsulenter innenfor bransjen. 

Prosjektene gjennomføres med tverrfaglig kompetanse og ledes av erfarne prosjektledere. Vi styrer prosjektene gjennom bruk av anerkjent prosjektmetodikk hvor riktig prioritet, kvalitetskontroll og smidig håndtering av endringer står i sentrum. Vi samarbeider tett med deg som kunde gjennom hele prosjektet slik at vi sammen skaper den beste løsningen. 

Som leverandør opplever vi Geodata som kompetente, metodiske og løsningsorienterte. Konsulentene har høyt kunnskapsnivå og leveransene preges av dette.

-Bjørn Emil Lytskjold, Seksjonssjef, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Konsulentbistand og rådgivning 

Konsulentbistand kan leveres på forskjellig nivå i ulike former og tilpasses deres behov. Vi har konsulenter som har kompetanse og erfaring i å utnytte mulighetene i våre produkter og løsninger i samspill med norske data og problemstillinger. Ved å benytte seg av konsulentbistand kan dere:

  • Få hjelp til å komme i gang med å bruke produktene og løsningene dere har investert i 
  • Få hjelp til å løse et spesifikt problem eller forbedre en arbeidsprosess 
  • Øke kapasiteten i en periode 
  • Få hjelp til å jobbe proaktivt 
  • Overføre kompetanse til deres egne ansatte 


Geodata har levert flere løsninger for Statskog de siste årene. Vi er meget fornøyde med leveransene, fagkompetansen konsulentene sitter på og det gode samarbeidet i prosessen.

-Bård Hansen, IT Utviklingssjef, Statskog

Strategiutvikling 

En strategi for hvordan geografiske data best kan utnyttes i din virksomhet er sentralt for å bygge en fleksibel og fremtidsrettet arkitektur. Vi hjelper flere av landets største virksomheter med denne viktige strategiutviklingen. 

Strategien skal identifisere hvilke prosesser GIS har størst potensiale for å effektivisere og hvilken verdi dette har. Ofte inkluderer strategiprosessen utforming av en ny og mer fleksibel arkitektur som er bedre rustet til å møte krav og behov når GIS går fra et spesialistsystem til et forretningskritisk system. GIS-strategien forankres i, og utvikles på bakgrunn av deres eksisterende IT- og forretningsstrategi. 

Strategiprosessen består av en planleggingsfase der vi avgrenser omfang og etablerer en felles forståelse for mål og leveranse og skaffer nødvendig dokumentasjon. Videre følger en behovskartlegging hvor forståelse av fag- og forretningsområde er sentralt. Denne bygges gjennom intervju med nøkkelpersoner og brukerundersøkelser. Til slutt kommer utformingsfasen - en iterativ prosess hvor en hypotese om hvor potensialet for videreutvikling av GIS er størst, samt hvilke hovedutfordringer som må overvinnes, utvikles sammen med dere og resultatet overleveres som en rapport. 


Prosjekter og konsulenttjenester prises basert på størrelsen av prosjektet, det er også avhengig av behov for programvare og andre data. 

Ta kontakt

Øyvind Skaug

Øyvind Skaug
Konsulentdirektør

Jeg vil bli kontaktet på