Oppstartspakken

For å få fullt utbytte av ArcGIS Online tror vi i Geodata at det er viktig med en god start, inspirasjon og en hjelpende hånd.

Oppstartspakken tilpasses deres behov og i kombinasjon med noen faste møtepunkt er det vår erfaring at dere får utnyttet programvaren på en bedre måte.

Hva får dere?
Vi starter med et oppstartsmøte hvor vi avklarer behov og fremdriftsplan. I pakken får dere to måneders tilgang til e-læringsplattformen vår for en-tre brukere. E-læringsplattformen har over 70 kurs for alle nivå, slik at det er noe for både den viderekomne GIS-brukeren og for deg som er helt fersk. Sammen avklarer vi hvilke behov dere har for kompetanseheving. I løpet av de to månedene har vi to veiledningsmøter hvor vi sjekker hvordan det går og om noe bør justeres. Siden vi tror det er nyttig å ha noen å sparre med også etter de mest intense oppstartsmånedene, vil vi ha tre fot i bakken-møter det neste året. På den måten tror vi at dere får en god start i bruken av programvaren dere har kjøpt.

Programmet koster 10 000,- eks mva

Ønsker du å høre mer eller har du spørsmål? Ta kontakt!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Martine Petlund Breiby
Kundeveileder

For teknisk support, gå til våre supportsider.