Du kan måle bærekraft! Stedfestede data er en viktig nøkkel.

Har du fått ansvar for arbeidet med bærekraft i din virksomhet? Skal du overvåke og rapportere på konkrete miljø- og klimamål, men er usikker på hvor du skal starte? Vi hjelper deg igang!

Har det egentlig blitt bedre enn i fjor? Hadde tiltaket ønsket effekt? Hvordan kan jeg dokumentere det og hvordan kan jeg nå ulike målgrupper med informasjonen?

Mange av bærekraftsmålene handler om data som er stedfestet. Hvor mange reiser og hvor mange reiser grønt, hvor store utslipp, hva er fotavtrykket, hva er luftkvaliteten, hvor er det attraktivt å bo, hvor mye søppel, strøm og vann? Dette er indikatorer som kan brukes for å sette en status og ligge til grunn for å måle endringer og effekt av tiltak – tilpasset hvor og når noe skjer.

Flere relevante datakilder er allerede tilgjengelige. Som data fra økonomiavdelingen (reiser, avfallsrapportering m.m), åpne offentlige data, demografi, mobilitetsdata, værdata, fjernmåling, utslippsdata og ulike sensordata. Du kan også sette opp datakilder selv – det har for eksempel aldri vært så enkelt å sette opp sensorer og fjernmålere som i dag.


Mål og rapporter i samme system

Når du setter alle disse dataene sammen, kan du måle hvor langt dere faktisk er på vei mot de bærekraftsmålene dere har definert. Geografiske analyser vil gi konkrete resultater på det dere ønsker å rapportere på – og forbedre dere på.

Når målene og dataene er strukturert kan de settes opp i et visuelt grensesnitt der både planleggere, innbyggere og beslutningstakere kan følge med på hvordan det går. Og på sikt kan du bruke de samme dataene til å predikere hvordan dette vil gå i fremtiden.

Eksempel på visualisering av mål og rapportering

Løsninger for mikro- og makronivå

Man kan måle helt ned på en enkelt sensor i et rom, karbonavtrykk per innbygger eller ansatt, utslipp på store bygg eller trafikk i en storby. Et fylke eller en kommune har andre behov enn en eiendomsutbygger eller en mindre bedrift som ønsker å gjøre en forskjell. Hva som måles er opp til deg og dine mål.

Vi holdt nylig et webinar om temaet, se det her:

<iframe width="560" height="315" src="

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Vi hjelper deg igang

Vi er eksperter på stedfestede data, geografisk analyse og simuleringer. Vi kan hjelpe deg i gang med å finne de dataene dere trenger og operasjonalisere din måling og rapportering av bærekraftsmålene.Vi vet at mange ønsker å gjøre dette, men strever med å komme i gang, derfor har vi ett tilbud til deg akkurat nå:

Bestill en 2- dagers workshop der vi setter opp det du trenger:

Dag 1 – Er et arbeidsmøte hvor vi jobber sammen med deg for å definere hvordan dine mål kan måles og for å få oversikt over hva du allerede har, hvilke data du har tilgang til, hvor du kan starte og en plan for hvordan du kan utvikle målingene fremover.

Dag 2 – Denne dagen bruker vi på å måle bærekraft. Vi velger et mål/en indikator definert i arbeidsmøtet og visualiserer dette i et dashboard du kan dele med dine kollegaer, eller hele verden om du vil.

Resultatet: En rapport som oppsummerer målbare data og indikatorer for DINE bærekraftsmål. Hva status er i dag, dine prioriteringer og konkrete aktiviteter for å komme videre. Og et levende dashboard som forteller deg om status – hvor du måler bærekraft

Workshopen koster fra 50 000 kroner

Ta kontakt om du ønsker å høre mer om en slik workshop

Vil du lære mer om temaet, ta en kikk på disse:

Mer om geografiske data og hva de kan bidra med:

Ta kontakt om du ønsker en uformell prat:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Astrid Hvattum
Astrid Hvattum
Leder forretningsutvikling og innovasjon

For teknisk support, gå til våre supportsider.