Drifter kulturskatt i skyen

Databasen «Norge i bilder» består av over 120 terabyte med bildedata fra hele landet fra 1937 fram til i dag, og er ett av Geodatas desidert største skydriftsprosjekter.


Norge i bilder inneholder mer enn 1 800 bildeprosjekter og du kan sammenligne gamle og nye bilder fra hele Norge. Det spennende er at bildene viser Norge akkurat slik stedene så ut, og formidler utviklingen som har skjedd gjennom årenes løp.

For å gi en forståelse av hvor omfattende dette er, så kan ett bildeprosjekt gjerne kan være satt sammen av flere tusen bilder og dekke store geografiske områder. I tillegg har Kartverket selv skannet over 20.000 historiske bilder fra sitt Sentralarkiv, og laget ortofoto (målestokkriktige flybilder) av dette.

Nettstedet er skapt i samarbeid mellom Statens vegvesen, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Statens kartverk. Her får du oversikt over ortofoto som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på internett. Målsettingen er tredelt:

  • Sikker lagring av ortofoto fra offentlige aktører
  • Distribusjon av bildene for Norge digitalt-partene
  • Publikumsløsning gjennom www.norgeibilder.no

Geodata har utviklet to moduler til databaseløsningen. Den ene er en innsynsløsning for visning av bildene til publikum. Den andre modulen er en forvaltningsløsning der Kartverket kan kjøre kontroller på flybildene som er tilgjengelige, for å se at bildene er innenfor kravene før de legges inn i databasen.

I løsningen finner du blant annet tjenester for 3D-visning, bildesammenligning og planlagte prosjekter. Løsningen tilbyr også nedlastning og eksport av bilder i ulike formater. Tjenesten leverer ortofoto med oppløsning fra 4 cm til 100 cm, infrarøde bilder, pankromatiske bilder og noen satellittopptak.

Jeg ser på bildene som en norsk kulturskatt som aldri vil kunne bli gjenskapt. Det er derfor jeg er så opptatt av å tilgjengeliggjøre materialet for publikum.

-Hardy Buller, fagansvarlig i Kartverket

Ta kontakt for en uformell prat:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Øyvind Skaug
Øyvind Skaug
Konsulentdirektør

For teknisk support, gå til våre supportsider.