Geodata | Kurs for din bedrift

Kurs for din bedrift

Hvis det er flere i bedriften som trenger opplæring innenfor GIS kan et eget kurs være smart. Vi tilbyr kurs for både ArcGIS-plattformen, FME og Geocortex. Slike kurs kan være lønnsomt økonomisk og vi kan tilpasse problemstillingene slik at kurset blir mest mulig aktuelt for akkurat dere.

Litt mer om hva vi kan tilby på denne fronten:

Standardkurs som bedriftskurs

Alle våre standardkurs kan bestilles som bedriftsinterne kurs. Kurset kan gjennomføres hos dere eller hos oss. Kurset gjennomføres etter fast mal, men vi kan eksemplifisere med bruk av deres data og fagområde. Vi kan også sette sammen flere kurs om dere ønsker det.

ArcGIS-plattformen:

FME:

Geocortex:


Takk for et veldig bra kurs! Det var helt tydelig at dere har lagt svært mye arbeid i forberedelsene til kurset! Jeg er mektig imponert!! Vi føler oss godt rustet til å ta fatt på arbeidet med 3D i kommunen nå!

-Ina Skåra, overingeniør GIS, Ski kommune

Workshop for din bedrift

Ønsker dere en spesialtilpasset workshop kan vi i samarbeid med dere utarbeide øvelser og presentasjoner på de fagområdene og den produktsammensetningen dere ønsker. Vi lager gjerne spesialtilpassede øvelser basert på deres data. Til forskjell fra et kurs vil dokumentasjonen til en workshop være stikkordsmessig og temaet vil vanligvis være knyttet til en konkret problemstilling.

En slik workshop er nyttig for å lære detaljerte arbeidsprosesser eller kan være sammensatt for å gi inspirasjon og se muligheter. For en spesialtilpasset workshop med Esri programvare anbefaler vi at deltakerne har kunnskaper tilsvarende våre kurs innen ArcGIS Basiskompetanse for å få best utbytte.

Har du spørsmål om kursene våre eller ønsker å bestille et skreddersydd kurs? Ta kontakt:

Margrete Kristiansen
Leder opplæring

For teknisk support, gå til våre supportsider.