Geodata | Datainnsamling og -behandling ved hjelp av ArcGIS

Datainnsamling og -behandling ved hjelp av ArcGIS

Lær hvordan du effektivt samler nøyaktige data som i sanntid hjelper deg å ta beslutninger.

Lær hvordan du ved hjelp av arcGIS kan ha en god og komplett arbeidsflyt for innsamling og behandling av felt-data – fra kontoret til felt, i felt, og tilbake til kontoret. Du lærer de beste måtene å konfigurere og igangsette ArcGIS' felt-applikasjoner til dine behov. Til noen av de praktiske oppgavene i kurset kan du bruke din egen telefon eller nettbrett. (iOS eller Android)

Du vil blant annet lære:

  • å lage en web-applikasjon for å samle forespørsler og generere arbeidsoppgaver.
  • å effektivt overse arbeidet med feltoppgavene og monitorere datainnsamling i felt i sanntid.
  • å lage et webkart for kartbasert datainnsamling og undersøkelser
  • å lage et navigasjonskart med tilpasset data.


Kurset passer for deg som har fullført kurset "Ta i bruk ArcGIS for hele organisasjonen" eller lignende.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.