Geodata | Bygge og forvalte data i Geodatabaser

Bygge og forvalte data i Geodatabaser

Dette kurset lærer deg de grunnleggende konseptene og ferdighetene du trenger for effektivt å lage en geodatabase, legge data i den og realistisk modellere den virkelige verdens romlige relasjoner med dine data.

Du vil lære om unike geodatabase-funksjoner som bidrar til å sikre dataintegritet over tid og viser hvorfor geodatabasen er det foretrukne formatet for lagring og håndtering geografiske data. Kursinnholdet kan brukes for filbaserte geodatbaser og flerbruker ArcSDE geodatabaser. Vi bruker ArcGIS for Desktop Advanced på kurset.

Merk: Konseptene som gjennomgås i dette kurset gjelder for ArcGIS 10.3, 10.4 og 10.5. ArcMap (ikke ArcGIS Pro) blir brukt i øvelser og demoer.

Hvem bør delta?

Kurset er for GIS-data forvaltere, analytikere, spesialister, data teknikere, database-administratorer og andre som trenger å administrere og vedlikeholde data lagret i en geodatabase. Det passer også for GIS-ledere og database-administratorer som trenger å forstå mulighetene som ligger i geodatabasen.

Du vil lære:

  • Å få tilgang til GIS-data lagret i filbaserte geodatabaser, flerbruker geodatabaser og GIS-servere.
  • Å organisere data for effektiv lagring, visning og redigering.
  • Å legge til regler og atferd for å sikre romlig og attributt integritet av geografiske data
  • Komme i gang med geodatabase-design ved hjelp av datamodell-maler
  • Å lage en geodatatjeneste for å dele en geodatabase med desktop, web og mobile brukere

Programvare som blir brukt i kurset: 

  • ArcGIS Desktop 10.5 (ArcMap)

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.