Bruk av Geodata Online i ArcGIS for Desktop

Nyttig informasjon om adresser til tjenester fra Geodata Online og oppkobling av Geodata Online-tjenester i ArcGIS for Desktop.

Adresser til tjenester fra Geodata Online

Alle tjenester fra Geodata Online tilbys som REST og SOAP web-tjenester. De forskjellige tjenestetypene tilgjengeliggjøres på ulike adresser. Listen under beskriver de adressene som til en hver tid er gjeldende for Geodata Online. Brukernavn og passord er felles for alle adressene.

NB! Du må angi brukernavn og passord i ArcGIS for desktop eller lage en token til bruk på web for å benytte deg av tjenestene. Alle tjenester støtter både HTTP og HTTPS

Raske bakgrunnskart

Adresser til tjenester i serien Geocache (klikk på link for å få adresse)
Rest
SOAP  
Desktop

Utskriftstjenester, analyse- og søketjenester og overleggskart

Adresser til tjenester i serien Geomap og Geosøk (klikk på link for å få adresse)
Rest
SOAP
Desktop

Eksport-, offline- og tyngre analysetjenester

Adresser til tjenester i serien Geoanalyse og Geoeksport og Georapport (klikk på link for å få adresse)
Rest
SOAP
Desktop

Token service

Du må generere en token hvis tjenestene skal benyttes i en web applikasjon eller i en mobil applikasjon.


Oppkobling av Geodata Online tjenester i ArcGIS for Desktop

Tjenestene fra Geodata Online er spesielt tilpasset bruk i ArcGIS Desktop. Før du kan begynne å bruke tjenesten må du registrere deg som bruker og koble deg til Geodata Online sine servere.

Under har vi laget en enkel fremgangsmåte, følger du denne steg for steg vil du enkelt kunne koble deg til Geodata Online.

Registrer deg som Geodata Online bruker.

  1. Start ArcCatalog
  2. Dobbeltklikk på Add ArcGIS Server
  3. Velg Use GIS services og klikk på Next >
  4. Fyll inn adressen til tjenestekatalogen du vil koble til, og brukernavnet og passordet til din Geodata Online bruker.
  5. Når du har koblet til ønsket tjenestekatalog vil denne vises i innholdsfortegnelsen i ArcCatalog. Du kan ekspandere katalogene og koble til tjenestene du abonnerer på.
  6. Du kan legge en tjeneste til ArcMap ved å dra og slippe en tjeneste fra ArcCatalog eller velge Add Data knappen og bla deg fra til den nyopprettede tilkoblingen til Geodata Online.

Når du legger raske bakgrunnskart (såkalte cachede bakgrunnskart) til ArcMap er det lurt å skru av lokal caching i ArcMap. Dette vil sikre at du til en hver tid henter de mest oppdaterte kartene fra Geodata Online, og ikke henter gamle lokalt lagrede kart.

Slik skrur du av lokal caching i ArcMap

  1. Høyreklikk på kartlaget i ArcMap som inneholder et raskt (cached) bakgrunnskart fra Geodata Online og velg Properties
  2. I Layer Properties velger du fanen Caching. Huk av for Don't cache any data locally, og eventuelt klikk på knappen Clear Local Cache Now for å slette gamle lokalt lagrede kart.