Arealplan for ArcGIS støtter ikke ArcGIS Pro 3.2 (enda)

Vi har en egen komponent som ikke fungerer i ArcGIS Pro 3.2, og derfor skal en ikke oppgradere til ArcGIS Pro 3.2 når en skal bruke Arealplan for ArcGIS. Feilen er så langt antatt å være på Esris side og virker generell. Vi restester dette ved første oppgraderingspatch til Pro.