Kommer: NT 3DBygger 3.0 for ArcGIS Pro 3.1

Vi forventer å kunne release en førsteversjon av NT 3DBygger for ArcGIS Pro om kort tid. Vi har kommunisert sprikende signaler rundt dette løftet, men et stadig rikere og mer hensiktsmessig SDK har medført at vi valgte å gjøre det nå.

Av nyheter nevnes at vi bare går videre med TIN-fri prosessering og at en del post-operasjoner som vi til nå har hatt i vårt produksjonsmiljø for bygging av landsdekkende 3D-byggmodell nå er tatt inn i produktet. Versjonen er tilpasset FKB 5.0 ved at utvalgskonfigurasjonen til vertikalnivåene er endret og at endringer på objekttypenivå er håndtert i prosessering.
Ellers framstår verktøyet som en migrert versjon av desktop-verktøyet. Vi har konkrete ideer om forbedring av algoritmer for bygging, og resultatet av dette satser vi på å tilby i en release som kommer relativt kort tid etterpå (4.0).