Overgang fra FKB 4.6 til 5.0 april/mai 2023

I månedsskifte april/mai 2023 innføres FKB 5.0, et prosjekt som har pågått i mange år. Du kan lese mer om arbeidet og hovedendringene på Kartverkets sine sider. Endelig dato fra Kartverket vil bli fastsatt snart, men ting tyder på at det blir 2. mai. Relativt raskt etter dette, vil FKB-data fra de Geodata Online-tjenestene og -produktene som inkluderer dette, få endret skjema til å følge de nye produktspesifikasjonene (se liste under). Dette gjelder bl.a. alle uttrekkstjenester, nedlastbare FKB-data, og enkelte karttjenester (Arealressurs og Infrastruktur).