Nye navn på nedlastbare vegnett-data 20/4-2023

Kartverket har bestemt seg for å navne om de relativt ferske produktene "Forenklet Elveg 2.0" og "Elveg 2.0", til "NVDB Vegnett" og "NVDB Vegnett Pluss". Det betyr at vi må navne om våre leveranser/produkter, og tidligere informasjon utgår.

De nye filnavnene blir "NVDB_Vegnett.zip" og "NVDB_Vegnett_Pluss.zip" for leveransene fra Kartverket. Ønsker du å laste ned en ukentlig oppdatering, hentet direkte fra NVDB, blir det hetende "NVDB_Veg.zip". Det rutbare nettverksdatasettet (ArcGIS Network Dataset) blir fortsatt hetende "NVDB_Nettverk.zip".