Uttrekkstjenestene slutter å levere ArcMap-dokumenter 1/3-2023

De aller fleste av kundene våre har gått over fra ArcMap til ArcGIS Pro, og siste versjon av ArcMap ble utgitt sommeren 2020 (10.8.1). Fra 1. mars 2023 vil vi slutte å levere ArcMap-dokumenter (mxd) i leveransene fra uttrekkstjenestene, og kun inkludere ArcGIS Pro-dokumenter (aprx). Dette gjelder alle varianter av tjenestene 3D Clip&Ship, AvansertUttrekk, MatrikkelUttrekk og StandardUttrekk. Har du behov for å bruke dataene i ArcMap, vil du etter dette måtte manuelt legge til de leverte dataene. Ta kontakt med Geodata Support om du har spørsmål om denne endringen.