Viktig om FME 2022.1.1, GeoSOSI (og antakelig hvilke som helst andre plugins)

FME 2022.1.1 har innført brytende endringer relatert til locale (språktilpasning) og C++ runtime. Dette medfører at vi må redefinere vårt byggemiljø for GeoSOSI samt utføre noen endringer 'på dypt nivå' for å sikre at GeoSOSI kjører på aktuelle plattformer.
I mellomtida vil vi fraråde installasjon av FME 2022.1.1. FME 2022.1 skal ikke skape problemer etter vår informasjon.

GeoSOSI tilpasset 2022.1.1 vil bli kunngjort når klar.