NT for Geocortex 3.4 er ute

Da har vi klar NT for Geocortex 3.4, tilpasset nyeste versjoner av produktene fra Latitude / Geocortex Essentials/HTML Viewer.

Som vanlig har vi gjennomført mye stabilisering, ganske omfattende tilpasninger til den nye vieweren og rettet en del feil som vi har sett underveis.

Installerbar fil og dokumentasjon tilgjengelig på vår nedlastingssite / geodata.no.