Viktig sikkerhetsoppdatering på Esri og Geodata-produkter

Esri og Geodata har stort fokus på sikkerhet og vil så langt vi kan hjelpe våre kunder å være på best mulig sikkerhetsnivå. Vi har som mål å etterkomme den høyeste industristandarden når det kommer til sikkerhet. Derfor vil Esri og Geodata nå endre støtten for TLS (Transport Layer Security) på alle produkter.

TLS krypterer og beskytter kommunikasjon og data mellom applikasjoner og tjenester over et nettverk. Tidligere versjoner av TLS (1.0 og 1.1) har flere kjente svakheter knyttet til sikkerhet. Dette medfører at de fleste brukere av produkter fra Esri og Geodata må gjøre en oppdatering av egne systemer. Endringen består i at støtten for TLS 1.0 og TLS 1.1 opphører.

Alle brukere av ArcGIS Desktop må installere en sikkerhetsoppdatering fra Esri. Benytter du nyere versjoner av operativsystemer, nettlesere og nyeste programvare fra Esri, minker det sannsynligheten for at du må gjøre endringer.

Hvem berører det?

Endringen berører deg som:

  • Benytter tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online
  • Har en GIS-portal (ArcGIS Enterprise) som er koblet mot tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online
  • Har bygget applikasjoner for web, mobil eller desktop, som kobles mot ArcGIS Online eller Geodata Online
  • Har utviklet systemer som laster ned data eller bruker tjenester fra ArcGIS Online eller Geodata Online

Denne nettsiden hos Esri forklarer saken grundig og gir deg informasjon om hvordan du skal forholde deg avhengig av hva som er utgangspunktet

I tillegg gir dette dokumentet deg en gjennomgang og svarer på det meste rundt oppdateringen.

Når skjer det?

Esri og Geodata vil avslutte støtten for TLS lavere enn 1.2 i løpet av februar 2019. Opddatert: På grunn av US shutdown er dette endret og vil nå skje 16. april fra Esris side. Du må derfor ta en gjennomgang av egne systemer og sette igang eventuell oppgradering ved behov.

Har du spørsmål eller utfordringer med gjennomføringen kan du selvsagt kontakte support hos Geodata på support@geodata.no tlf. 992 79 000