NT og Geocortex 4.10

Vi er dessverre ikke klare til å melde NT for Geocortex kompatibel med Geocortex Essentials 4.10 enda. Vi har støtt på noen forhold som det vil kreve noe mer tid å teste ut og håndtere.

Vi vil komme tilbake til status når vi har en sikker analyse av forholdene.