Geodata lanserer nye terrengtjenester

Basert på høydedata fra Statens Kartverk, har vi etablert noen nye terrengtjenester. 

Vi tilbyr følgende nye tjenester:


GeomapDTM                        Digital Terrengmodell - bakkenivå

GeomapDOM                        Digital Overflatemodell

GeomapTerrengDelta          Viser delta / forskjell i høyde mellom DTM og DOM (i nivåene 1 – 30 meter). Denne tjenesten gir deg med andre ord faktisk høyde på bygninger, trær og andre objekter i kartet (i motsetning til høyde over havet som du får i DTM og DOM).

GeomapTerrengProfil         Leverer terrengprofil langs en linje (basert på 10-meters terrengmodell)

 

GeomapDTM og GeomapDOM er basert på 1m, 10m og 50 m høydedata, avhengig av hva som finnes av prosjekter for ulike områder i Norge.

 

Tjenestene finner dere her:

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDOM/ImageServerhttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDTM/ImageServerhttps://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapTerrengDelta/MapServer

https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geoanalyse/GeoanalyseTerrengProfil/GPServer

 

Terminering av eksisterende tjeneste

Vår eksisterende terrengtjeneste GeomapTerreng vil bli terminert, siden den erstattes av våre nye tjenester. Dersom du er bruker av denne tjeneste, ber vi om at du bytter over til våre nye tjenester så snart som mulig.

 

GeomapTerreng vil bli terminert pr 31.12.2017.