Planregister for ArcGIS med helt ny Planinnsyn-modul

Nå lanserer vi Planinnsyn for ArcGIS til erstatning for GAPR Viewer som en del av Planregister for ArcGIS 2.0.

Planinnsyn for ArcGIS er en moderne webapplikasjon for saksbehandling og publikumsinnsyn. Den er utviklet direkte på ArcGIS Server JavascriptAPI og fordrer dermed ingen installerte tillegg.

Applikasjonen tar på alvor at kommunalt arkivsystem skal ha en økende rolle i planregister, muliggjort ved hjelp av GeoIntegrasjon. 

Applikasjonen kan driftes lokalt eller i vårt miljø, GeodataOnline.