Geodata | Grunnbok fra Kartverket via NT for GeoCortex

Grunnbok fra Kartverket via NT for GeoCortex

Uttak av grunnboksutskrift fra NT for GeoCortex er midlertidig utilgjengelig.

Tilpasningene til endret API er utført, men for å få testet disse må vi

  • etablere en databehandleravtale med Kartverket - dette er et nytt krav da vi tidligere har hatt en egen testbruker som ikke har vært knyttet opp mot slik avtale.
  • etablere bilaterale avtaler med organer som anvender denne funksjonaliteten via NT for Geocortex

slik vi p.t. tolker dette.

Vi gjør alt vi kan for å få dette på plass så fort som mulig, slik at våre brukere av NT-grunnboksfunksjonalitet blir så lite skadelidende som mulig. Avtaletekst for brukere vil bli utarbeidet når vi har avklart omfanget av ansvar som Kartverket pålegger oss som tilbyder.