Nyheter i ArcGIS 10.5

I løpet av noen hektiske uker rundt nyttår kommer både ArcGIS i versjon 10.5,  en oppdatering av ArcGIS Online og ArcGIS Pro 1.4. Alle disse nyvinningene bidrar til å senke terskelen for å transformere data til innsikt og dele denne med andre i eller utenfor din organisasjon. 

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Server har utviklet seg enormt siden den gang  oppgaven kun bestod av å publisere kart, data og analyser som webtjenester. Det er nå et komplett Web-GIS som også tilbyr målrettede, brukervennlige applikasjoner, masser av spennende innhold og en sikker og fleksibel brukermodell som lar oss jobbe mer effektivt sammen. Et Web-GIS kan du få levert som en tjeneste fra skyen (ArcGIS Online) eller drifte i din egen infrastruktur. Sistnevnte kaller vi nå ArcGIS Enterprise for å understreke at ArcGIS Server er mer enn bare karttjenester, det er et komplett system for å skape og dele informasjon, innsikt og kunnskap.

Big data

Endringen fra ArcGIS for Server til ArcGIS Enterprise er mer enn et navnebytte, det er en forpliktelse til å levere et web-GIS som skal takle alle de utfordringene som ligger foran deg. For mange betyr det evnen til å håndtere en stadig økende mengde data som vi samler inn via sensorer, droner, mobilapplikasjoner eller tradisjonelle datafangstmetoder. Store datamengder krever at vi tar i bruk mer maskinkraft og tenker nytt rundt lagring av data. Det igjen, forutsetter en fleksibel programvare som lar oss putte på mer jern der det trengs, når det trengs.

Derfor introduserer vi ulike lisenseringsroller for GIS-serveren i ArcGIS Enterprise slik at du f.eks. kan kjøre GeoEvent Server og/eller Image Server på egen maskinvare for å håndtere mer belastning. Image Server får også helt ny funksjonalitet for å utføre distribuert prosessering av rasterdata. Tilsvarende introduserer vi en ny rolle, GeoAnalytics Server, som gir deg tilsvarende muligheter for å distribuere analyse av vektordata på flere servere i de tilfellene hvor pc'en ikke lenger holder mål. Det åpner muligheten for å massere data som tidligere ikke lot seg rikke, eller hvor prosesseringstiden var lengre enn beslutningsprosessen.  Les mer om lisenseringsroller i ArcGIS Enterprise her.

Insights

Et kjennetegn med analyser er at det vanligvis krever data fra mange ulike kilder og mange iterasjoner før man kommer fram til et svar man kan feste tillitt til. Mange kan oppleve dette som både tids- og kompetansekrevende, men med Insights for ArcGIS blir denne reisen både raskere og mer behagelig. Målsetningen vår er at du skal velge å analysere fremfor å stole på magefølelsen alene. Insights gir deg et enkelt webbasert grensesnitt som gjør det enkelt å visualisere, kombinere og analysere mange ulike typer og størrelse av data. Ved å "dra og slippe" data mellom kart, tabeller, grafer eller andre visualiseringer kan du filtrere, aggregere eller på andre måter kombinere, analysere eller berike dataene dine. Alle operasjonene dine lagres slik at du både kan gjenskape dem og dokumentere analysen din uten at det medfører ekstra arbeid for deg. Jeg tror Insights for ArcGIS vil appellere både til GIS'ere og fagpersoner som ikke er kjent med denne type verktøy fra før. Insights blir først tilgjengelig i ArcGIS Enterprise nå i desember og i løpet av 2017 som en del av ArcGIS Online. Mer om Insights.


Dette var bare en kort introduksjon om noen av nyhetene i ArcGIS 10.5. Samtidig kan du glede deg til den kvartalsvise oppdateringen av ArcGIS Online 12. desember og en ny versjon av ArcGIS Pro (1.4) i starten av januar, begge fullspekket med godsaker. Følg med på bloggen for mer informasjon om disse utgivelsene.