GeoSOSI for FME 2017

GeoSOSI er klar for FME 2017. Den nye versjonen inneholder også litt nytt på parametersida, samt noen fiks. Konfigurasjonen er oppdatert fra nye produktspesifikasjoner.

GeoSOSI Standard er i likhet med GeoSOSI Professional oppgradert. Dette produktet selges ikke lenger, og vi vil i løpet av kort tid lansere en GeodataOnline konverteringstjeneste for SOSI (inn/ut), samt migrasjonstilbud for eksisterende kunder som har oppgradert FME til fullversjon. Dette er dermed siste oppgradering av GeoSOSI Standard, og fra neste årsskifte vil ikke fornying av lisenser ved skifte av maskin være tilgjengelig.

Dessverre kjemper vi en krevende kamp for å holde konsistente SOSI-versjonkonfigurasjoner. Dette på grunn av at mange fagområdestandarder (produktspesifikasjoner, og i enda større grad objektkataloger) ikke holder en kvalitet som bidrar til interoperabilitet. Vi tilstreber til tross for dette best mulig kvalitet på våre definisjonsfiler.