Mobilitetsdata

Ved hjelp av mobilitetsdata kan du enkelt få en oppdatert oversikt over folks bevegelse i samfunnet. Vi har tilrettelagt dataene slik at du kan ta dem i bruk med en gang.

Få mobilitetsdata tilrettelagt i en enkel applikasjon

Potensialet for bruk av mobilitetsdata er enormt. For å møte dette behovet har vi i samarbeid med Telia utviklet et sett av tjenester som kan svare på veldig mange av de viktigste spørsmålene.

Geodatas Location Analytics gir deg tilgang og hjelper deg å finne relevans i dataene fra Telias Crowd Insights, som dekker over 16 millioner mobilabonnenter i Norden. Da kan du ta den rette beslutningen, basert på fakta og kunnskap, og ikke antagelser. I dette webinaret viser vi hvordan det hele virker:

Vi kan levere

  • Aktivitetsdata - som forteller noe om hvor mange som har oppholdt seg mer enn 20 minutter på et sted. Ned til celler på 500x500 m - hver time, hvert døgn, hele året. Her får du også antall unike personer per dag.
  • Besøkende - en oversikt over hvor mange fra ulike kommuner som har besøkt en celle i løpet av en dag.
  • Reiser - en daglig oversikt over hvilke kommuner dine innbyggere reiser til.
  • Internreiser - en oversikt over hvordan innbyggere i en kommune reiser internt i kommunen - aggregert per mnd.

Om dataene

  • Dataene forteller om faktisk aktivitet, ikke bare Telias abonnenter.
  • GDPR compliant - det er ikke mulig å spore en person i dataene. Mindre enn 5 personer i en celle vil automatisk bli aggregert opp til et større område