Geodata | Geodata Origo - nøkkelferdig innovasjonsplattform for…

Geodata Origo - nøkkelferdig innovasjonsplattform for kommunene

Geodata Origo er designet for å inngå i kommunenes digitale økosystem. En plattform for å forvalte geografiske data og utvikle tjenester og løsninger for kommunen og innbyggerne. Kan kjøpes som en helhetlig plattform eller i form av enkeltprodukter.

Målet med Geodata Origo er å legge til rette for at kommunen skal kunne sette sammen ulike typer geografisk informasjon, fra ulike typer kilder, analysere, bearbeide og skape merverdi av dataene – for så å kunne publiserer data og tilby tjenester på ulike måter.

Om Geodata Origo:

 • En web-basert plattform levert som en tjeneste i skyen (SaaS).
 • Plattformen er bygget rundt GIS-programvaren ArcGIS Online og er integrert med viktige, nasjonale fellessystemer, som KS Fiks, Matrikkel, GeoNorge og Det offentlige kartgrunnlaget (DOK).
 • Kan integreres med kommunens egne data og systemer.
 • På toppen ligger et analyse- og tjenestelag og til slutt et formidlingslag, utformet med ulike moduler utviklet av Geodata.
 • Plattformen er designet slik at kommunen selv kan utvide løsningen med egne moduler.
 • Legger vekt på åpne data og åpne API-er for samarbeidspartnere samt enkle, men innholdsrike innsynsløsninger på web for innbyggerne.

En plattform i kontinuerlig utvikling

Geodata satser stort på kommunene med Geodata Origo. Et eget produktteam bestående av utviklere og fageksperter skal jobbe dedikert med utviklingen av tjenesteplattformen i årene fremover. Vårt håp er å bidra til effektivisering og innovasjon til det beste for innbyggerne i landets kommuner.

Webinaret under gir deg et innblikk i Geodata Origo:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Geodata Origo består av nøkkelferdige enkeltprodukter

Du kan kjøpe Geodata Origo som en helthetlig plattform som du får tilpasset etter din kommunes behov og/eller kjøpe ulike enkeltprodukter. Vi kan tilby følgende enkeltprodukter:

 • Origo vinterdrift: Ved hjelp av en enkel applikasjon på nettbrettet eller telefonen kan brøytebiler enkelt rapportere hvilke veier som er brøytet, saltet, strødd eller informere om avvik. Administrasjonen får hele oversikten i tilnærmet sanntid ved hjelp av kart og applikasjoner. Her kan du lese mer og se et webinar om løsningen.
 • Origo Gatelys: En løsning for forvaltning av gatelys som gir kommunene full kontroll over både drifts- og investeringskostnader. ArcGIS gatelys er en skybasert løsning der hele infrastrukturen registreres i en kartbasert løsning knyttet opp til en database. Så snart data er lastet inn i løsningen, har brukerne komplett oversikt over komponentene i systemet og kan planlegge vedlikehold og nye installasjoner. Systemet har også grensesnitt for å ta imot feilmeldinger fra publikum og utstede arbeidsordre til ansatte i felt. Les mer og se webinar om løsningen.
 • Origo Innbyggerdialog: En løsning for å kommunisere planer og prosjekter der innbyggerne kan gi tilbakemeldinger. Her kan du lese om innbyggerdialog i bruk.
 • Origo Beredskap: En løsning for å understøtte forebygging og håndtering av beredskapsarbeidet i kommuner. Løsningen består av et webkart bygget opp med nødvendige kartdata og verktøy. Les om hvordan Drammen bruker Origo Beredskap her.
 • Origo Innsyn
 • Origo Situasjonskart og Meglerpakke
 • Origo Dataflyt
 • Origo Skilt: få en samlet oversikt over alle typer skilt dere har ansvar for, kan enkelt oppdateres. Kall det gjerne en digital tvillingene av skiltene.
 • Origo Sandfang
 • Origo Trekkerør og kum

Ta kontakt

Vil du snakke med oss om Geodata Origo? Ta kontakt for en uformell prat:

Knut Fredrik Sæther

Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

Terje Linløkken
Kundeansvarlig, Smarte byer

For teknisk support, gå til våre supportsider.