Geodata | Geodata Origo - nøkkelferdig innovasjonsplattform for…

Geodata Origo - nøkkelferdig innovasjonsplattform for kommunene

Geodata Origo er designet for å inngå i kommunenes digitale økosystem. En plattform for å forvalte geografiske data og utvikle tjenester og løsninger for kommunen og innbyggerne.

Målet med Geodata Origo er å legge til rette for at kommunen skal kunne sette sammen ulike typer geografisk informasjon, fra ulike typer kilder, analysere, bearbeide og skape merverdi av dataene – for så å kunne publiserer data og tilby tjenester på ulike måter.

Om Geodata Origo:

  • En web-basert plattform levert som en tjeneste i skyen (SaaS).
  • Plattformen er bygget rundt GIS-programvaren ArcGIS Online og er integrert med viktige, nasjonale fellessystemer, som KS Fiks, Matrikkel, GeoNorge og Det offentlige kartgrunnlaget (DOK).
  • Kan integreres med kommunens egne data og systemer.
  • På toppen ligger et analyse- og tjenestelag og til slutt et formidlingslag, utformet med ulike moduler utviklet av Geodata.
  • Plattformen er designet slik at kommunen selv kan utvide løsningen med egne moduler.
  • Legger vekt på åpne data og åpne API-er for samarbeidspartnere samt enkle, men innholdsrike innsynsløsninger på web for innbyggerne.

En plattform i kontinuerlig utvikling

Geodata satser stort på kommunene med Geodata Origo. Et eget produktteam bestående av utviklere og fageksperter skal jobbe dedikert med utviklingen av tjenesteplattformen i årene fremover. Vårt håp er å bidra til effektivisering og innovasjon til det beste for innbyggerne i landets kommuner.

Webinaret under gir deg et innblikk i Geodata Origo:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Ta kontakt

Vil du snakke med oss om Geodata Origo? Ta kontakt for en uformell prat:

Knut Fredrik Sæther

Knut Fredrik Sæther
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.