Forretningsdata

Gir helhetlig oversikt og innsikt i bedrifter og detaljvarehandel i Norge. Godt egnet som analysegrunnlag ved etablering av virksomheter.

Her er det vi tilbyr innenfor Forretningsdata:

Bedriftsregister

Inneholder informasjon om landets bedrifter. Informasjon inkluderer blant annet firmanavn, adresse, organisasjonsnummer, antall ansatte, omsetning, resultat, kjedetilknytning, revisor og mer.

Her finner du mer informasjon om bedriftsregisteret.

Butikkregister

Inneholder en oversikt over dagligvarebutikker i Norge. Registeret er basert på data fra kjedene selv, utfyllende informasjon fra Iper AS, samt historiske data fra Nielsen Norge. For hver enkelt butikk finner du bl.a. informasjon om registrert navn, adresse, telefonnummer, omsetning, resultat og kjedetilknytning.

Registeret tilbys i to varianter:

  1. Komplett med alle egenskaper
  2. En "punkt-versjon" med noe redusert innhold

Her finner du mer informasjon om butikkregisteret.

Kjøpesenter

Inneholder en fullstendig oversikt over alle kjøpesenter i Norge. Tjenesten er basert på kjøpesenterregisteret fra Andhøy. For hvert senter finner du informasjon om bl.a. omsetning, areal, antall butikker, antall besøkende og antall parkeringsplasser.

Her finner du mer informasjon om tjenesten.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Geirulv Storaker
Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.