Eiendomsdata

En komplett kopi av Matrikkelen. Gir deg oppdaterte data til analyser, statistikk, søk og rapportering.

Dette er tjenestene vi tilbyr basert på matrikkelen:

Matrikkelen

Matrikkelen inneholder oversikt over alle eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Her kan du lese mer om innholdet i de ulike matrikkeltjenestene.

Eiendomskart

Dette er en dynamisk karttjeneste basert på data fra Geodatas matrikkelkopi. Tjenesten inneholder informasjon om alle landets eiendommer og grenselinjer, og oppdateres kontinuerlig.

Adresser

Offisielle adresser er basert på data fra Matrikkelen. Adressene inneholder koordinatverdier, og er plassert i kartet. Adressepunktene inneholder offisiell skrivemåte for gatenavn, gnr/bnr/fnr og informasjon om bl.a grunnkrets, skolekrets og kirkesogn.

Adressepunkt inngår i alle GeomapMatrikkel-tjenestene fra Geodata. Adressepunkt kan i tillegg kjøpes som et separat produkt for nedlasting, f.eks hvis man ønsker å benytte adressedata i egne systemer.

Bygningsdata og byggpunkt

Informasjon om bygninger er basert på data fra vår matrikkelkopi. Byggpunktene inneholder koordinatverdier, og er plassert i kartet.

Inneholder detaljert informasjon om alle bygninger i Norge. Informasjonen inkluderer en unik Matrikkel ID, bygningstype, areal, antall etasjer, vannforsyningskilde, om bygningen har kjeller med mer. Byggpunkt inngår i alle GeomapMatrikkel-tjenestene fra Geodata og kan i tillegg kjøpes som et separat produkt for nedlasting, f.eks hvis man ønsker å benytte bygningsinformasjon i egne systemer.