Geodata | DOK-data fra Geodata

DOK-data fra Geodata

Få tilgang til data fra Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) gjennom Geodata Online. Enklere og raskere tilgang til dataene du trenger.

Formålet med DOK er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Geodata tar jobben med å holde dataene oppdatert fra de ulike kildene, og vi tilbyr produkter mot ulike bruksområder.

Ved å kjøpe tilgang til DOK-data og tjenester fra Geodata slipper du den tidskrevende jobben det er å foredle dataene selv, og du får tilgang til de dataene du må skaffe gjennom andre kanaler enn Geonorge.

Vi tilbyr tre ulike DOK-data tjenester:

  • DOK Analysetjeneste - dette er en webtjeneste der du kan få ut en enkel rapport som beskriver forhold i et gitt område. Du søker selv opp området i en kartløsning og kan velge hvilke parameter du vil hente ut informasjon på. Rapporten leveres i en pdf som kan legges ved byggesøknader o.l.
  • DOK Uttrekstjeneste - her kan du enkelt få lastet ned dataene fra det området du ønsker. Du velger område og får tilsendt en e-post med en filgeodatabase, et ferdig symbolisert ArcGIS Pro prosjekt og en rapport.
  • DOK Karttjeneste - ved hjelp av denne kan du hente DOK-data inn i alle GIS-klienter, visualisere disse og gjøre enkle analyser


Illustrasjonsbilde fra DOK Analyse


Ta også en kikk på videoen under, der viser vi hvordan dette faktisk fungerer:


Ta kontakt

Ønsker du tilgang til DOK-data fra Geodata? Ta kontakt:

Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.