Geodata | Demografidata

Demografidata

Demografisk data på bl.a. folketall, inntekt, familiestruktur, kjønn og alder. Data for fylker, kommuner og grunnkretser, samt for rutenett i forskjellig oppløsning.

Dette tilbyr vi på demografi:

Rutenett

Du får den geografiske fordelingen av landets befolkning i et landsdekkende rutenett. Rutenettet leveres med oppløsning 100, 200 og 300 meter, og er tilført en rekke demografiske variabler om befolkning, alder, kjønn, familiestruktur, inntekt, formue, utdanning, sysselsetting med mer.

Tjenesten leverer rutenettet både i form av punkter og som flater.

Demografi på fylke, kommune og grunnkrets

Presenterer demografisk statistikk for fylker, kommuner og grunnkretser. Demografiske tema som dekkes er: inntekt, folketall, alder, eiendomspriser, boligtyper, husholdninger og mye mer.

Tjenesten er basert på demografisk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, bygnings- og eiendomsinformasjon fra Matrikkelen og på inntekt- og formuedata fra Iper AS. I tillegg til faktiske tall, inneholder tjenesten prosentvis fordeling, samt en indeks som viser forholdet til gjennomsnittet i Norge.

Prøv gratis i 30 dager

Ved å registrere deg på vår webtjeneste Geodata Online får du gratis tilgang på alle kart og data i 30 dager. Etter 30 dager velger du om du ønsker å kjøpe tilgangen fast.

Gå hit for å opprette konto som gir deg gratis tilgang

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!

Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.