Andre kart- og datatjenester fra Geodata

Vi tilbyr data i kart innenfor samferdsel, utdanning, post, administrative områder, kulturelle data fra petroleum og POI.

Petroleum Online Services

Inneholder kulturelle data for Norge, Storbritannia, Danmark og Nederland.

Kan leveres med/som:

 • Webtjeneste med kulturelle data
 • Bakgrunnstjeneste med batymetri
 • Esri filgeodatabase (.gdb) for nedlasting
 • Ferdig symbolisert kartdokument (.mxd)


Administrative områder

Inneholder administrative inndelinger for Norge.

 • Fylkesgrenser
 • Kommunegrenser
 • Grunnkretser
 • Delområder
 • Tettsteder
 • Bydeler (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger)
 • Postsoner
 • Valgkretser

Les mer om karttjenesten her.


POI

Inneholder diverse interessepunkter (Point of Interest).

 • Kjøpesenter med informasjon fra Andhøy
 • Webkamera
 • Legekontor
 • Vinmonopol
 • med mer

Les mer om karttjenesten her.


Samferdsel

Inneholder diverse samferdselsrelaterte tema.

 • Årsdøgntrafikk
 • Holdeplasser
 • Webkamera langs veg
 • Flyplasser
 • Bomstasjoner
 • Rasteplasser
 • Ladestasjon for elbil

Les mer om karttjenesten her.


Post

Inneholder diverse tema relatert til post.

 • Postsonegrenser
 • Postkontor
 • Post i butikk
 • Innleveringspostkasser
 • Postboksanlegg
 • Bedriftsenter

Les mer om karttjenesten her.


Utdanning

Inneholder diverse tema relatert til utdanning:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Høgskoler
 • Universitet

Les mer om karttjenesten her.

Andre temakart

Geodata Online tilbyr en lang rekke tjenester og innhold, utover det som er beskrevet her. Les mer om Geodata Online her.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.