3D-løsninger og 3D-tjenester

Tredimensjonale modelleringer av terreng og bygninger gir deg nye måter å visualisere data på. Med dette som grunnlag vil du få bedre innspill fra andre involverte.

Dette tilbyr vi på 3D-fronten:

3D Clip & Ship tjeneste

Dette er Geodatas tjeneste for uttak av 3D-data. Tjenesten lar brukeren tegne et område i kartet, og produserer en komplett webscene over det ønskede området. Webscenen kan publiseres på din egen ArcGIS Online-konto, eller importeres til f.eks ArcGIS Pro.

Clip & Ship-tjenesten henter data fra vår egen database med 3D-bygg, samt laserdata fra Kartverket. Basert på bearbeidede laserdata, lager vi en detaljert terrengmodell for området, samt en egen 3D-modell for vegetasjon. Oppløsningen på terrengmodellen avhenger av hvilke laserdata som finnes for området, men vil normalt være bedre enn 40 cm.

3D Bygninger

En tjeneste som inneholder alle bygninger i Norge i 3D. Byggene er generert med vårt standardprodukt "3D-bygger", og er basert på de mest detaljerte kartdata vi har i Norge (Felles kartdatabase FKB).

Sammen med vår terrengmodell og bakgrunnskart med ortofoto, gir 3D Bygninger deg en helt ny måte å visualisere data på. Du kan visualisere sol/skygge i ArcGIS Online eller du kan legge til dine egne data f.eks for visualisering av utbyggingsplaner, prospekter eller visualisering av flomutsatte områder.

3D Bakgrunnskart

Et ferdig cachet bakgrunnskart i 3D, basert på terrengmodell med 10-meters oppløsning. Kartet egner seg godt som bakgrunn for drapering av andre kartlag oppå.

Terrengmodell

Tjenesten viser terrenget med høydefarge kombinert med relieff. Tjenesten kan benyttes til å finne høyde over havet, beregne terrengprofiler og kan i tillegg benyttes som bakgrunnskart for andre kartlag.

Overflatemodell

Tjenesten viser terrengoverflaten med høyde på objekter i terrenget. Tjenesten kan benyttes til å vise og finne høyde på objekter, som bygninger, broer, trær osv.

Objekthøyde

Tjenesten viser absolutt høyde på objekter i terrenget. Tjenesten kan benyttes til å vise og finne absolutt høyde på objekter, som bygninger, broer, trær osv. Tjenesten er egentlig en funksjon som kalkulerer differansen mellom overflate (DOM) og terreng (DTM).

Prøv gratis i 30 dager

Ved å registrere deg på vår webtjeneste Geodata Online får du gratis tilgang på alle kart og data i 30 dager. Etter 30 dager velger du om du ønsker å kjøpe tilgangen fast.

Gå hit for å opprette konto som gir deg gratis tilgang

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Produktsjef

Jeg vil bli kontaktet på

For teknisk support, gå til våre supportsider.