Geodata | 3D-modeller, 3D-løsninger og 3D-tjenester

3D-modeller, 3D-løsninger og 3D-tjenester

3D-modeller av terreng og bygninger gir deg nye måter å visualisere data på. Nå kan du få hele Norge i 3D, vi byr på Norges beste og mest komplette løsninger for 3D-modeller og 3D-løsninger.

Vi tilbyr:

3D Clip & Ship tjeneste

Geodatas tjeneste for å hente ut 3D-modeller. Tjenesten lar deg tegne et område i kartet, så produseres en komplett 3D-modell over det ønskede området. Modellen er tilgjengelig for de fleste formater både i ArcGIS og andre løsninger.

For å lage hele Norge i 3D har vi modellert alle landets bygninger i 3D ved hjelp av FKB-data, ortofoto og laserdata fra Kartverket. Ved hjelp av ortofoto har vi teksturert modellene slik at terreng og bygningenes tak har fototekstur. Ved hjelp av laserdata lager vi en detaljert terrengmodell for hele landet, samt en egen 3D-modell for vegetasjon. Vegetasjonen vises som en fargelagt punktsky eller som modellerte trær utledet fra laserdataene. Til slutt berikes det hele med ytterligere detaljer fra FKB slik at man får en modell hvor man i tillegg til bygninger og terreng kan se flagg på flaggstenger, gjerder, stolper, piper, broer og trær.

Innbyggerdialog i 3D

Bedre visualisering sikrer større grad av involvering, fordi de som skal involveres får bedre innsikt i det de skal gi tilbakemelding på. Med Innbyggerdialog i 3D kan du enkelt lage et utsnitt av området som skal endres eller bygges ut og visualisere endringene i 3D.

På denne måten vil publikum se bedre hva som faktisk vil skje og kan selv klikke seg rundt i visualiseringen for å se bildet fra ulike vinkler, få frem sol- og skyggeforhold, se hvordan utbyggingen påvirker utsikt fra ulike ståsteder osv.

Videre har løsningen en tilbakemeldingsmulighet, slik at du enkelt skaper dialog med innbyggerne i det aktuelle området og tilbakemeldingene samles på ett sted. Løsningen kan embeddes inn på egen nettside, slik at det finnes der du ønsker at trafikken skal komme.

3D Bygninger

En tjeneste som inneholder alle bygninger i Norge i 3D. Byggene er generert med vårt standardprodukt "3D-bygger", og er basert på de mest detaljerte kartdata vi har i Norge (Felles kartdatabase FKB).

Sammen med vår terrengmodell og bakgrunnskart med ortofoto, gir 3D Bygninger deg en helt ny måte å visualisere data på. Du kan visualisere sol/skygge i ArcGIS Online eller du kan legge til dine egne data f.eks for visualisering av utbyggingsplaner, prospekter eller visualisering av flomutsatte områder.

3D Bakgrunnskart

Et ferdig cachet bakgrunnskart i 3D, basert på terrengmodell med 10-meters oppløsning. Kartet egner seg godt som bakgrunn for drapering av andre kartlag oppå.

Terrengmodell

Tjenesten viser terrenget med høydefarge kombinert med relieff. Tjenesten kan benyttes til å finne høyde over havet, beregne terrengprofiler og kan i tillegg benyttes som bakgrunnskart for andre kartlag.

Overflatemodell

Tjenesten viser terrengoverflaten med høyde på objekter i terrenget. Tjenesten kan benyttes til å vise og finne høyde på objekter, som bygninger, broer, trær osv.

Objekthøyde

Tjenesten viser absolutt høyde på objekter i terrenget. Tjenesten kan benyttes til å vise og finne absolutt høyde på objekter, som bygninger, broer, trær osv. Tjenesten er egentlig en funksjon som kalkulerer differansen mellom overflate (DOM) og terreng (DTM).

Prøv gratis i 30 dager

Ved å registrere deg på vår webtjeneste Geodata Online får du gratis tilgang på alle kart og data i 30 dager. Etter 30 dager velger du om du ønsker å kjøpe tilgangen fast.

Gå hit for å opprette konto som gir deg gratis tilgang

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!Geirulv Storaker

Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.