Jobb mer effektivt med ArcGIS Pro – tips og triks

I denne guiden går vi gjennom noen av de ulike innstillingsmulighetene som finnes i ArcGIS Pro (AGP), samt noen smarte finesser som kan være nyttige å vite om.

Innstillinger for prosjektet:

Disse finner du under Project-fanen øverst i venstre hjørne, deretter under Options. Noen innstillinger gjelder kun for det gitte prosjektet du jobber i, mens de fleste går på AGP som applikasjon. 

Current settings:

Her bestemmer du hvor prosjektet ditt lagres og hvilke arbeidsområder som skal være standard i gjeldende prosjekt - det være seg default filgeodatabase, mappe og toolbox.

Innstillinger for applikasjonen:

Her bestemmer du overordnede innstillinger som gjelder hver gang du starter et prosjekt i AGP.

General:

Her velger du om du ønsker at det opprettes en ny mappe, filgeodatabase og toolbox i det du oppretter et nytt prosjekt. Dette er standard i Pro, men om du ønsker å ha de samme arbeidsområdene som standard for alle prosjektene dine kan du endre dette i denne innstillingen.

Under general velger du også om du ønsker den lyse eller mørke layouten.

Map and Scene:

Dette er en av de viktigste innstillingene for å arbeide effektivt i Pro. Her bestemmer du nemlig standard bakgrunnskart for alle nye kart, samt hvilken romlig referanse kartrammen skal ha. Dette er viktig å tenke over fordi data som ikke er i samme koordinatsystem som kartrammen projiseres «on the fly». Er det snakk om store mengder data som f.eks. bakgrunnskart eller rasterdatasett vil projiseringen redusere ytelsen kraftig.

Dersom du stort sett jobber i ERTS1989 UTM Sone 33 anbefales det at du setter dette som standard romlig referanse. Pass da på at ditt standard bakgrunnskart også også er i det samme koordinatsystemet.

Alternativt kan du velge å ikke laste inn noe bakgrunnskart ved opprettelse av nye kart. Dette kan være nyttig dersom du bruker å variere bakgrunnskart og koordinatsystem fra gang til gang.

Display:

Under display bestemmer du hvordan kartene dine «rendres». De ulike innstillingene påvirker kvalitet og ytelse og valgene du tar avhenger av hvilke behov du har for prosjektene dine. Dersom du har mye data og du føler det går tregt kan du redusere «rendering quality». Dette reduserer mengden data som vises i displayet uten at du trenger å modifisere kartet og egenskapene på lagene dine. «Rendering engine» velger du basert på hvilket grafikkort du har, men stort sett vil DirectX være det som fungerer best (dette er også default).

Det bygges også opp en cache for å gjøre rendering raskere. Denne kan bli stor med tiden, og det kan dermed lønne seg å slette den med jevne mellomrom.

Bokmerker

Navigasjon i kartet ditt blir mye enklere ved bruk av bokmerker. Du oppretter disse for lokasjoner du arbeider med ofte via Map-fanen under Bookmarks, New Bookmark. Om du senere ønsker å oppdatere eller endre bokmerket kan du enkelt gjøre dette via Manage Bookmarks.

Smart symbolisering

I AGP er det mange nye funksjoner når det kommer til symbolisering, blant annet en innebygget funksjon som bare tilbyr symbolisering tilpasset dataene du jobber med. Dette betyr at du for punktdata kun får symbolisering tilpasset punkter osv.

Målestokkbasert symbolstørrelse

Denne innstillingen lar deg angi ulik symbolisering av samme lag basert på målestokk. Tidligere måtte man legge til samme lag flere ganger med ulik målestokkterskel for å oppnå dette, men i Pro kan du enkelt gjøre dette under symbolinnstillingene på laget. Et godt eksempel på dette er linjebaserte objekter som veier og elver. Når du zoomer langt ut ønsker vi ikke at linjene er så brede at de forkludrer kartbildet, men når vi zoomer lengre inn ønsker vi gjerne at de skal være mer markerte i kartet.  Du finner denne innstillingsmuligheten ved å gå på laget du skal symbolisere og deretter trykke på symbolet du ønsker å gjøre innstillingen på. Panelet åpnes da til høyre.

Visuelle variabler

I AGP kan du benytte smarte innstillinger på dine symboler for å angi retning, størrelse, gjennomsiktighet og farge. Dersom du har et datasett som representerer byer med et felt for befolkningstall kan du symbolisere disse ved størrelse. Et høyt befolkningstall gir en stor sirkel mens et mindre befolkningstall gir en mindre sirkel.

Andre muligheter er fargeintensitet som varierer over en skala av kvantitative verdier som f.eks. temperatur. Lave temperaturer kan ha en kald farge mens høyere temperaturer kan representeres av en gradvis varmere farge. 

Kart- og datautforskning

Range-slider og datafiltre

Utforsk dataene dine raskt og effektivt med Range-funksjonen. Denne er tilgjengelig for et lag via Properties – Range. Du kan sette opp flere «ranger» på hvert lag og veksle mellom hvilken som skal være aktiv.  Feltet du skal sette opp range på må være numerisk.

Dette passer godt for blant annet data med et felt der du har årstall, antall etasjer, areal eller lignende. Du kan da bruke slideren til å vise objekter innenfor en viss range i dataene dine. I eksempelet under er alle bygg med færre enn 5 etasjer filtrert bort vha. rangeslideren.

I AGP kan du også konfigurere flere filtre slik at kun visse objekttyper vises i kartet. Det kan f.eks. være dersom du har et lag som representerer elver med vannføring. Du kan da velge å filtrere ut slik at kun elver med vannføring større enn en gitt verdi vises. Dette påvirker ikke selve datagrunnlaget – det er fortsatt det samme. Du finner denne innstillingen under Appearance-fanen når du markerer et lag i Contents-vinduet.

Redigering

Automatisk lagre redigeringer

I AGP skiller vi ikke mellom editeringsmodus og ikke-editeringsmodus. Du kan editere når som helst, men du må fremdeles lagre endringene. Du kan derfor stille inn automatisk lagning basert på enten tid eller antall operasjoner. I tillegg kan du også innstille slik at editeringer lagres når du lagrer prosjektet.

Spesifiser hvilke lag som kan redigeres

Editering er i utgangspunktet skrudd på for redigerbare lag når de legges til et kart eller en scene. Dette kan du sku av dersom du ikke ønsker at laget skal være redigerbart i det gjeldende kartet eller scenen. Innstillingen finner du i Contents-fanen under List By Editing – fjern haken ved lag som ikke skal kunne redigeres. På denne måten unngår du å redigere data som ikke skal redigeres.

Redigeringsgrid

Som en hjelp i redigeringen kan du aktivere et grid som gjør det enklere å tegne parallelle, vinkelrette linjer. Gridet kan roteres, justeres og plasseres etter ønske, og du kan «snappe» til gridet. Du finner denne innstillingen helst nederst i venstre hjørne i kartvinduet.

Geoprosessering

Sjekk om dine pythonskript og Model Builder-verktøy fra tidligere vil fungere i AGP

AGP kjører en nyere Python-versjon enn ArcMap og noen av dine gamle skript og Molde Builder-verktøy vil derfor behøve en oppdatering. Dette kan du undersøke med verktøyet som heter Analyze Tools For Pro som bruker Python 2to3-utility. På denne måten er det enkelt å ta med deg allerede utviklede workflows og skript til AGP.

Geoprosesseringshistorie

Hver gang du kjører et geoprosesseringsverktøy blir dette logget og lagret i prosjektet ditt. Dette betyr at du helt enkelt får en oversikt over hvilke verktøy som har kjørt, samt muligheten til å kjøre dem igjen ved å dobbeltklikke på en oppgave. I tillegg kan du kopiere Python-koden bak hvert verktøy og bruke denne videre i skript du ønsker å bygge opp.

 

Dette er bare noen av mulighetene som du kan benytte for å arbeide mer effektiv med ArcGIS Pro. Det finnes en rekke nyttige e-læringsressurser med enda flere tips og triks her om du er interessert i å utvide din ArcGIS Pro-kompetanse.