Hvordan importere gamle kart- og scenedokumenter i ArcGIS Pro

ArcGIS Pro er en prosjektbasert applikasjon som gjør at du enkelt kan samle alle dine kart, scener, data, layouts, task etc i et prosjekt. Et prosjekt har filendelse .aprx og kan ikke åpnes i ArcMap, ArcScene eller ArcGlobe, men du kan likevel importere dine gamle .mxd, .sxd og .3dd-filer i ArcGIS Pro.

For å kunne fortsette jobbe med eksisterende kart- eller scenedokumenter i ArcGIS Pro må du bruke en importfunksjon i selve applikasjonen. For å få til dette må du først åpne ArcGIS Pro og logge deg på med din navngitte bruker. Når det er klart kan du velge mellom å åpne et eksisterende eller et nytt prosjekt.

Inne i ArcGIS Pro går du til INSERT-fliken i menyen og klikker på Import Map. 

Et nytt dialogvindu åpnes som minner om utforskeren. Her kan du ved hjelp av menyen til venstre bla til stedet der du har lagret ditt gamle ArcMap, ArcScene eller ArcGlobe-dokument. Markér filen slik at den blir blåfarget og klikk på Select-knappen lengst ned til høyre for å importere den.

Hvis du har flyttet på dokumentet slik at kartlagene ikke lenger finner sine datakilder så vil dette vises med et rødt utropstegn i Contents-fanen. For å reparere datakilden må du klikke på utropstegnet og i dialogvinduet som åpnes bla til mappen eller geodatabasen der dataene ligger, markere dataene og klikke på Open.

Når importen er fullstendig vil du se at ditt gamle kart eller scene har blitt lagt til i Project-fanen under «Maps» med sammen navn som på Data Framen i det gamle kartet eller scenen. Hvis ditt kartdokument inneholdt flere Data Frames vil like mange enkelte kart opprettes i ArcGIS Pro.