Program

På GeoTek får du inspirasjon og dybdekunnskap, tekniske foredrag og brukerforedrag.

09-10 Parallelle foredrag.

Teknologi – Agora I
09.00

Muligheter med 3D

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
09.00

ArcGIS Enterprise - utnytt mulighetene

Vi går gjennom plattformen, og kommer med tips til hvordan du enkelt kan komme i gang. I tillegg viser vi eksempler på mulighetene som ArcGIS Enterprise har i dag, og litt om veien videre. Foredraget passer både for deg som ennå ikke bruker ArcGIS Enterprise, og for deg som ønsker inspirasjon til hvordan du kan utnytte mer av den funksjonsrike plattformen i din organisasjon.

Eirik Melbye Buraas

Aleksandra Zietara

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
09.00

Hvordan få med organisasjonen på GIS?

Hvordan går du fram for å øke bruken av GIS i din organisasjon? Hvordan kommer du i gang med virksomhetene som ikke vet hva GIS er engang? Vi tipser om konkrete aktiviteter som kan få i gang arbeidet samt viser eksempler på kartløsninger som kan inspirere. I tillegg får du argument for hvorfor det er viktig å åpne dørene og vise nytten med GIS for flere.

Carine Hals

09.30

Erfaringer med digital tvilling

Et år har gått siden forrige konferanse, hvor vi i Geodata viste Gardermoen i 3D og Digitale Tvillinger var på topp 10-listen over viktige teknologitrender. Men var verden klar til å ta i mot budskapet? I dette foredraget vil du få høre om hvilke erfaringer Geodata har gjort seg – i tillegg til hva som har skjedd i markedet siden sist. Hvis du ikke har kommet i gang med digital tvilling blir det også noen gode tips til hvordan du kan starte.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Collage
09.00

Hva gjør et område gangvennlig, og hvordan kan vi måle det?

I samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo brøt COWI ned dette spørsmålet ned både akademisk og analytisk fra et byplanleggers ståsted. Arbeidet resulterte i et metodesett med minst 36 forskjellige temaer og enda flere forskjellige datakilder. I foredraget vil du får høre hva om hva som gjør et område gangvennlig og hvordan man kan benytte et bredt spekter av GIS-analyser for å identifisere gode og dårlige områder for ulike demografiske grupper.

Andreas P. Lorentzen

09.30

A Topological GIS: new method to map and analyze ambiguous spatial data

A lot of places simply can’t be mapped in a conventional GIS. Emotions, sounds, memories… They may lack coordinates or simply have ambiguous boundaries. Working with thousands of mentions of places from WWII Holocaust survivors’ testimonies, we are developing a new GIS software to organize, map and analyze such ambiguous places using a topological approach. This method pushes the field of GIScience in new directions, opening it up to new research opportunities. The presentation will be in English.

Levi Westerveld

10-10.30 - Pause. Bevertning i foajeen

Teknologi – Agora I
10.30

Introduksjon til ArcGIS Pro

Informasjon kommer

11.00

Tips og triks i ArcGIS Online

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
10.30

ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server utvider mulighetene med ArcGIS Enterprise, gjør deg i stand til koble sammen alle typer strømmede data og gi automatisk beskjed når hendelser oppstår - i sanntid. I denne sesjonen vil du lære hvordan du kan inkludere sanntids-datastrømmer i din eksisterende GIS og IT-infrastruktur, prosessere disse kontinuerlig, gjøre analyser og produsere nye datastrømmer som virker sømløst sammen med andre ArcGIS-produkter.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
10.30

Brukerfokusert tilnærming: Oppnå suksess med løsningen din

Brukerfokusert tilnærming til utvikling av GIS-løsninger er nøkkelen til suksess. I dette foredraget vil du får høre om hvorfor brukeropplevelse er så viktig og hvordan få til å fokusere på de rette tingene i et utviklingsløp. Vi ser på design som en problemløsningsteknikk og viser hvordan man gjennom fokus på brukerens utfordringer kan danne kjernen for hele løsningen.

Sven Aanesen

11.00

Visualiser dataene i dashboard

Operations Dashboard er et dynamisk dashboard, som er enkelt å sette opp, og som gir en meget god oversikt over nøkkelinformasjonen en trenger til spesifikke oppgaver. Operations Dashboard er en webapplikasjon som følger med ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise. Applikasjonen viser data i sanntid basert på datainput, og gir sluttbrukeren en god oversikt over dataene som presenteres. Siden det er webbasert er det lett å dele med kollegaer, og kanskje særlig ledelse, som trenger et visuelt beslutningsgrunnlag.

Jon Petter Furnée

Brukerforedrag – Collage
10.30

Hvor stille er det egentlig under havet? Fra CSV til visualisering og rapportering

Undervannsstøy er et økende problem i Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. I hovedsak kommer dette av flere seismikkundersøkelser i forbindelse med jakt på nye olje- og gassfelt på havbunnen. Hver undersøkelse består av flere millioner lydeksplosjoner ved bruk av luftvåpen, og lyden kan reise store avstander under vann og bli hørt flere kilometer unna. Vi vet at dette har et stort potensiale for å forstyrre marint dyreliv, særlig i dypt vann. I dette foredraget vil du får høre om hvordan Miljødirektoratet ved hjelp av moderne GIS-data har laget et system for å håndtere og visualisere de enorme mengdene med data.

Mehdi Khakpour

11.00

Entreprenørkontroll for Bymiljøetaten

I dette foredraget vil du få høre hvordan Oslo Kommune får bedre innsikt i entreprenørenes arbeid med drift og vedlikehold av veier og annet anlegg gjennom løsninger som bygger på ArcGIS og FME.

Joakim Hjertum

Jan Erik Dyve

11.30-12:30 - Lunsj

Teknologi – Agora I
12.30

Bli bedre på analyser i ArcGIS

Informasjon kommer

13.00

FME desktop

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
12.30

Utnytt potensialet i mobile apper

Informasjon kommer

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
12.30

Digitalisering - erfaringer fra skyttergraven

Digitaliseringsprosjekter er i vinden og endelig kan vi begynne å høste litt erfaringer fra prosjekter som har blitt kjørt. Hvilke prosjekter har blitt en suksess og hvorfor det? Hva kjennetegner prosjekter som har gått på trynet og hva vi kan lære av de? Vi går igjennom eksempler og ser om vi finner noe lærdom som vi kan ta med oss inn i GIS-prosjekter.

Hans Petter Winsnes

13.00

Kart og kommunikasjon

Et kart har en form og en funksjon som legger opp til kommunikasjon og historiefortelling. Antall kart som presenteres på ulike nettsider både i Norge og i verden forøvrig øker raskt, men kommuniserer kartene godt nok for leseren? Hvilke verktøy har vi som også passer for de som jobber med kommunikasjon og dialog med omverden i din virksomhet? Vi forteller hvordan du kan jobbe tettere og bedre sammen med kommunikasjonsavdelingen i din virksomhet og vise fram verktøy som er viktig å kunne.

Ove Helset

Brukerforedrag – Collage
12.30

Digitalisering i nettbransjen, med fokus på datakvalitet og effektivisering av arbeidsprosesser

Vi har i dag tilgang til utrolig mye informasjon fra utallige datakilder og norske nettselskap er noen av de som opplever den raskeste økningen av tilgang til data. Dette kan være for eksempel data fra målere, sensorer, NIS-data og liknende, men også beregninger, analyser, rapporter og dokumentasjon. Faren er at de enorme mengdene med data oppleves som støy og merarbeid i stedet for å gi verdi. Heldigvis kan dette forhindres med gode digitale verktøy som er tilpasset formålet og sluttbruker. I dette foredraget får du høre om hvordan mange norske nettselskap i dag, ved hjelp av digitale verktøy bygget på ESRI-teknologi, realiserer sine mål om bedre datakvalitet, økt effektivitet, bedre kommunikasjon og ikke minst legger et bedre grunnlag for gode beslutninger, både i felt og på kontoret.

Isak Bergset

13:30-13:50 – Pause. Bevertning i foajeen.

Teknologi – Agora I
13.50

Maskinlæring og ArcGIS

Informasjon kommer

14.20

FME server

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
13.50

ArcGIS Analytics for IoT

ArcGIS Analytics for IoT er et nytt verktøy for å prosessere sanntidsdata og gjøre analyser i ArcGIS Online. Du kan visualisere, analysere, lagre og jobbe med data fra IoT-sensorer. I denne sesjonen lærer du hvordan du kan koble nesten alle type data, gjøre sanntidsanalyser, prosessere data umiddelbart og kunne gi direkte informasjon videre til nødvendig mottaker. Vi vil også se på hvordan du kan lage analysemodeller for å prossessere store mengder historiske data for å se mønstre, trender og avvik i dine data.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
13.50

Geodata Online: Innhold, status og planer

Geodata Online er en samlebetegnelse på Geodatas skymiljø for drift av kart og tjenester. Fra Geodata Online får du tilgang til kart og tjenester basert på oppdaterte data fra en rekke norske leverandører av informasjon – både offentlige og private. Kartene og tjenestene som tilbys dekker et stort spenn av innhold, og foredraget vil gi deg en oppdatert status på hva som tilbys i dag. I tillegg vil vi presentere våre planer for fremtidige kart og tjenester.

Joachim Eckbo Juell

14.20

Geodata Skydrift

I dette foredraget vil du få høre hvilke alternativer som finnes for skydrift av GIS-løsninger basert på Esri-plattformen og Geodatas skydriftsmiljø. Geodata utvider stadig skyplattformen sin og nye løsninger vektlegges i presentasjonen. I tillegg vil vi snakke om fordeler og ulemper med å kjøre løsninger i skymiljø og hvilke trender vi ser fremover for GIS i skyen generelt – og ESRI spesielt.

Pål Ulvenes

Brukerforedrag – Collage

14:50-15:10 - Pause. Bevertning i foajeen.

Teknologi – Agora I
15.10

Rasterdata

Informasjon kommer

15.40

Jobb med Python i ArcGIS

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
15.40

Innsynsklient i felt og på kontor med Geocortex 5-series

I denne sesjonen blir du kjent med de nye Geocortex-viewerne for mobil og web. Du får se hvordan Geocortex 5 series hjelper deg med å effektivisere datainnsamling i felt, og hvordan du kan lage oversiktlige rapporter og utskrifter av dataene dine i etterkant.

Kristine Smaadal

Jostein Svegården

Sindre Aal Sellæg

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
15.10

Veien videre for Esri-plattformen

Informasjon kommer

15.40

GIS + bærekraftsmålene = sant

Informasjon kommer

Brukerforedrag – Collage

Foredragene er ferdig klokken 16.10


Tirsdag 3. mars

4 parallelle workshoper

Palma de Mallorca
09.30

Tips og triks i ArcGIS Pro

En workshop for deg som jobber i ArcGIS Pro, som kjenner programvaren fra før – og gjerne vil bruke den enda mer.

Greenwich
09.30

Apper i ArcGIS

Med ArcGIS Enterprise og Online får du tilgang til et stort utvalg applikasjoner. I denne workshop’en gir vi deg kunnskapen for å digitalisere og effektivisere ulike oppgaver ved hjelp av disse.

Kantina
09.30

ArcGIS Enterprise i din organisasjon

En workshop for deg som jobber på administrasjonsnivå i ArcGIS Enterprise.

Bruket
09.30

Python for ArcGIS

Python utvider dine muligheter ved å effektivisere og automatisere dine GIS-oppgaver. I denne workshopen lærer du smarte ting i Python og ArcGIS.

12-12:30 - Lunsj i kantina til Geodata

Palma de Mallorca
12.30

Analyser og maskinlæring

Med maskinlæring kan du forbedre og forenkle GIS-analysene dine. I denne workshopen får du innføringen som må til for å sette i gang på egen hånd.

Greenwich
12.30

ArcGIS og tingenes internett (IOT)

​Adam Mollenkopf er kanskje den i Esri som kan mest om tingenes internett (IoT). I denne workshopen øser han av sin kunnskap som hjelper deg til å se mulighetsrom, få inspirasjon og sette i gang på egenhånd. ​​

Kantina
12.30

Rasterdata: Forvaltning og muligheter

I denne workshopen vil du lære mer om forvaltning og mulighet ved bruk av rasterdata.

Bruket
12.30

3D-data og innbyggerinvolvering

En workshop for deg som vil utnytte mulighetene med 3D-data og -teknologi og samtidig er interessert i hvordan dette kan gi en bedre dialog med innbyggere eller andre parter som er involverte i utbygging eller lignende.

Workshopene avsluttes klokka 15. Etter dette blir det ulike bransjemøter, mingling og tapas i Geodatas lokaler. Mer informasjon kommer.

Onsdag 4. mars

09-09:30 - Registrering og kaffe

Alle foredrag er i Agora i andre etasje.

Geografiske data gjør verden litt bedre:
09.45

Minerydding med geografiske verktøy

Minerydding er av natur koblet til geografi. Olivier Cottray jobber med dette til daglig i Geneva International Centre for Humanitarian Demining.

Olivier Cottray

10.30-10.45 – Pause. Servering i foajeen.

Geografiske data i praksis:
10.45

Digitalisering og offentlige geografiske data

Statssekretær Paul Chaffey kommer til GeoTek for å gi oss regjeringens syn på digitalisering og offentlige geografiske data.

Paul Chaffey

11.00

Nye kartverktøy i Politiets operasjonssentraler (112)

I 2017 startet arbeidet med å implementere nye kartverktøy fra Geodata og Locus i politiets operasjonssentraler (112). Kartløsningen «Tellus» kobler flere typer data og sanntidsinformasjon for å sammenstille og analysere informasjon fra politiets datasystemer eller andre kilder; analyser som kan legge til rette for bedre flåtestyring og enklere deling av kart med andre aktører. I dette foredraget vil Dag Hjulstad fortelle om hvordan de bruker løsningen i dag og hvordan de ser for seg å utvikle verktøyet videre.

Dag Hjulstad

11.20

Søppelinnsamling med tingenes internett og åpne APIer

Anders Waage Nilsen trives best når teknologien han jobber med kan bidra til endring. Waste IQ - en løsning for søppelhåndtering er et godt eksempel på akkurat dette.

Anders Waage Nilsen

11.30

Autonome kjøretøy som sensorer på hjul: Datainnsamling, deling og læring

Gunn Helene Drogset er teknologisjef i Applied Autonomy som blant annet driver selvkjørende buss i Kongsberg. I dette foredraget vil hun snakke om hvordan de lærer av dataene fra autonome kjøretøy.

Gunn Helene Drogset

11.45-12.45 - Lunsj

Sensorteknologi og digital tvilling
12.45

Sensorteknologi i praksis og annet teknisk snacks

En god tradisjon på GeoTek er at våre tekniske rådgivere viser spennende muligheter med teknologien vår. Det gjør de selvsagt i år også.

Inge Anundskås

Sindre Engh

Nina Winter-Hjelm

Scott Beckstrøm

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

13.15

Digital tvilling i Statsbygg

Anett Andreassen er digitaliseringsdirektør i Statsbygg. Der er det en selvfølge å benytte digital tvilling for å effektivisere utbygging.

Anett Andreassen

13.30

EnTur - data gjør brukernes hverdag bedre

Johnny Welle er administrende direktør i EnTur - løsningen som skal gjøre det enklere for alle å reise kollektivt. Bak det hele ligger det mengder av åpne geografiske data.

Johnny Welle

13.45-14.05 - Pause.

Geografi, hav og klima:
14.25

Gjør havet sunt igjen

CEO i Rev Ocean Nina Jensen vil gjøre havet sunt igjen, da må det smarte tekniske løsninger til.

Nina Jensen

14.40

Vær klar for framtida

Reidun Gangstø Skaland er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Hun forsker på klimaendringer og ekstremvær. I dette innlegget forteller hun om endringene vi allerede ser, og gir oss en pekepinn mot framtiden.

Reidun Gangstø Skaland

14.55

Klimarisiko: Forebygging av konsekvenser

Spørsmålet er ikke lenger om vi opplever risikosituasjoner på runn av klimaendringer, men når det vil skje neste gang og hvordan vi skal være forberedt. I dette innlegget vil teknisk rådgiver i Geodata Nina snakke om hvordan du kan bruke geografiske analyser og visualiseringer for forebygge konsekvensene.

Nina Winter-Hjelm

15.05-15.20 - Pause.

15.30

Tall og geografi

Jo Røislien elsker tall. Han har jaktet på verdens største tall og testet fysikkens lover på TV og er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere.

Jo Røislien

Foredragene er ferdig klokken 16.

På kvelden blir det fest på hotellet.

Torsdag 5. mars

09-10 Parallelle foredrag.

Teknologi – Agora I
09.00

Muligheter med 3D

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
09.00

ArcGIS Enterprise - utnytt mulighetene

Vi går gjennom plattformen, og kommer med tips til hvordan du enkelt kan komme i gang. I tillegg viser vi eksempler på mulighetene som ArcGIS Enterprise har i dag, og litt om veien videre. Foredraget passer både for deg som ennå ikke bruker ArcGIS Enterprise, og for deg som ønsker inspirasjon til hvordan du kan utnytte mer av den funksjonsrike plattformen i din organisasjon.

Eirik Melbye Buraas

Aleksandra Zietara

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
09.00

Hvordan få med organisasjonen på GIS?

Hvordan går du fram for å øke bruken av GIS i din organisasjon? Hvordan kommer du i gang med virksomhetene som ikke vet hva GIS er engang? Vi tipser om konkrete aktiviteter som kan få i gang arbeidet samt viser eksempler på kartløsninger som kan inspirere. I tillegg får du argument for hvorfor det er viktig å åpne dørene og vise nytten med GIS for flere.

Carine Hals

09.30

Erfaringer med digital tvilling

Et år har gått siden forrige konferanse, hvor vi i Geodata viste Gardermoen i 3D og Digitale Tvillinger var på topp 10-listen over viktige teknologitrender. Men var verden klar til å ta i mot budskapet? I dette foredraget vil du få høre om hvilke erfaringer Geodata har gjort seg – i tillegg til hva som har skjedd i markedet siden sist. Hvis du ikke har kommet i gang med digital tvilling blir det også noen gode tips til hvordan du kan starte.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Collage
09.00

Hva gjør et område gangvennlig, og hvordan kan vi måle det?

I samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo brøt COWI ned dette spørsmålet ned både akademisk og analytisk fra et byplanleggers ståsted. Arbeidet resulterte i et metodesett med minst 36 forskjellige temaer og enda flere forskjellige datakilder. I foredraget vil du får høre hva om hva som gjør et område gangvennlig og hvordan man kan benytte et bredt spekter av GIS-analyser for å identifisere gode og dårlige områder for ulike demografiske grupper.

Andreas P. Lorentzen

09.30

A Topological GIS: new method to map and analyze ambiguous spatial data

A lot of places simply can’t be mapped in a conventional GIS. Emotions, sounds, memories… They may lack coordinates or simply have ambiguous boundaries. Working with thousands of mentions of places from WWII Holocaust survivors’ testimonies, we are developing a new GIS software to organize, map and analyze such ambiguous places using a topological approach. This method pushes the field of GIScience in new directions, opening it up to new research opportunities. The presentation will be in English.

Levi Westerveld

10-10.30 - Pause. Bevertning i foajeen

Teknologi – Agora I
10.30

Introduksjon til ArcGIS Pro

Informasjon kommer

11.00

Tips og triks i ArcGIS Online

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
10.30

ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server utvider mulighetene med ArcGIS Enterprise, gjør deg i stand til koble sammen alle typer strømmede data og gi automatisk beskjed når hendelser oppstår - i sanntid. I denne sesjonen vil du lære hvordan du kan inkludere sanntids-datastrømmer i din eksisterende GIS og IT-infrastruktur, prosessere disse kontinuerlig, gjøre analyser og produsere nye datastrømmer som virker sømløst sammen med andre ArcGIS-produkter.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
10.30

Brukerfokusert tilnærming: Oppnå suksess med løsningen din

Brukerfokusert tilnærming til utvikling av GIS-løsninger er nøkkelen til suksess. I dette foredraget vil du får høre om hvorfor brukeropplevelse er så viktig og hvordan få til å fokusere på de rette tingene i et utviklingsløp. Vi ser på design som en problemløsningsteknikk og viser hvordan man gjennom fokus på brukerens utfordringer kan danne kjernen for hele løsningen.

Sven Aanesen

11.00

Visualiser dataene i dashboard

Operations Dashboard er et dynamisk dashboard, som er enkelt å sette opp, og som gir en meget god oversikt over nøkkelinformasjonen en trenger til spesifikke oppgaver. Operations Dashboard er en webapplikasjon som følger med ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise. Applikasjonen viser data i sanntid basert på datainput, og gir sluttbrukeren en god oversikt over dataene som presenteres. Siden det er webbasert er det lett å dele med kollegaer, og kanskje særlig ledelse, som trenger et visuelt beslutningsgrunnlag.

Jon Petter Furnée

Brukerforedrag – Collage
10.30

Hvor stille er det egentlig under havet? Fra CSV til visualisering og rapportering

Undervannsstøy er et økende problem i Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. I hovedsak kommer dette av flere seismikkundersøkelser i forbindelse med jakt på nye olje- og gassfelt på havbunnen. Hver undersøkelse består av flere millioner lydeksplosjoner ved bruk av luftvåpen, og lyden kan reise store avstander under vann og bli hørt flere kilometer unna. Vi vet at dette har et stort potensiale for å forstyrre marint dyreliv, særlig i dypt vann. I dette foredraget vil du får høre om hvordan Miljødirektoratet ved hjelp av moderne GIS-data har laget et system for å håndtere og visualisere de enorme mengdene med data.

Mehdi Khakpour

11.00

Entreprenørkontroll for Bymiljøetaten

I dette foredraget vil du få høre hvordan Oslo Kommune får bedre innsikt i entreprenørenes arbeid med drift og vedlikehold av veier og annet anlegg gjennom løsninger som bygger på ArcGIS og FME.

Joakim Hjertum

Jan Erik Dyve

11.30-12:30 - Lunsj

Teknologi – Agora I
12.30

Bli bedre på analyser i ArcGIS

Informasjon kommer

13.00

FME desktop

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
12.30

Utnytt potensialet i mobile apper

Informasjon kommer

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
12.30

Digitalisering - erfaringer fra skyttergraven

Digitaliseringsprosjekter er i vinden og endelig kan vi begynne å høste litt erfaringer fra prosjekter som har blitt kjørt. Hvilke prosjekter har blitt en suksess og hvorfor det? Hva kjennetegner prosjekter som har gått på trynet og hva vi kan lære av de? Vi går igjennom eksempler og ser om vi finner noe lærdom som vi kan ta med oss inn i GIS-prosjekter.

Hans Petter Winsnes

13.00

Kart og kommunikasjon

Et kart har en form og en funksjon som legger opp til kommunikasjon og historiefortelling. Antall kart som presenteres på ulike nettsider både i Norge og i verden forøvrig øker raskt, men kommuniserer kartene godt nok for leseren? Hvilke verktøy har vi som også passer for de som jobber med kommunikasjon og dialog med omverden i din virksomhet? Vi forteller hvordan du kan jobbe tettere og bedre sammen med kommunikasjonsavdelingen i din virksomhet og vise fram verktøy som er viktig å kunne.

Ove Helset

Brukerforedrag – Collage
12.30

Digitalisering i nettbransjen, med fokus på datakvalitet og effektivisering av arbeidsprosesser

Vi har i dag tilgang til utrolig mye informasjon fra utallige datakilder og norske nettselskap er noen av de som opplever den raskeste økningen av tilgang til data. Dette kan være for eksempel data fra målere, sensorer, NIS-data og liknende, men også beregninger, analyser, rapporter og dokumentasjon. Faren er at de enorme mengdene med data oppleves som støy og merarbeid i stedet for å gi verdi. Heldigvis kan dette forhindres med gode digitale verktøy som er tilpasset formålet og sluttbruker. I dette foredraget får du høre om hvordan mange norske nettselskap i dag, ved hjelp av digitale verktøy bygget på ESRI-teknologi, realiserer sine mål om bedre datakvalitet, økt effektivitet, bedre kommunikasjon og ikke minst legger et bedre grunnlag for gode beslutninger, både i felt og på kontoret.

Isak Bergset

13:30-13:50 – Pause. Bevertning i foajeen.

Teknologi – Agora I
13.50

Maskinlæring og ArcGIS

Informasjon kommer

14.20

FME server

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
13.50

ArcGIS Analytics for IoT

ArcGIS Analytics for IoT er et nytt verktøy for å prosessere sanntidsdata og gjøre analyser i ArcGIS Online. Du kan visualisere, analysere, lagre og jobbe med data fra IoT-sensorer. I denne sesjonen lærer du hvordan du kan koble nesten alle type data, gjøre sanntidsanalyser, prosessere data umiddelbart og kunne gi direkte informasjon videre til nødvendig mottaker. Vi vil også se på hvordan du kan lage analysemodeller for å prossessere store mengder historiske data for å se mønstre, trender og avvik i dine data.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
13.50

Geodata Online: Innhold, status og planer

Geodata Online er en samlebetegnelse på Geodatas skymiljø for drift av kart og tjenester. Fra Geodata Online får du tilgang til kart og tjenester basert på oppdaterte data fra en rekke norske leverandører av informasjon – både offentlige og private. Kartene og tjenestene som tilbys dekker et stort spenn av innhold, og foredraget vil gi deg en oppdatert status på hva som tilbys i dag. I tillegg vil vi presentere våre planer for fremtidige kart og tjenester.

Joachim Eckbo Juell

14.20

Geodata Skydrift

I dette foredraget vil du få høre hvilke alternativer som finnes for skydrift av GIS-løsninger basert på Esri-plattformen og Geodatas skydriftsmiljø. Geodata utvider stadig skyplattformen sin og nye løsninger vektlegges i presentasjonen. I tillegg vil vi snakke om fordeler og ulemper med å kjøre løsninger i skymiljø og hvilke trender vi ser fremover for GIS i skyen generelt – og ESRI spesielt.

Pål Ulvenes

Brukerforedrag – Collage

14:50-15:10 - Pause. Bevertning i foajeen.

Teknologi – Agora I
15.10

Rasterdata

Informasjon kommer

15.40

Jobb med Python i ArcGIS

Informasjon kommer

Teknologi – Agora II
15.40

Innsynsklient i felt og på kontor med Geocortex 5-series

I denne sesjonen blir du kjent med de nye Geocortex-viewerne for mobil og web. Du får se hvordan Geocortex 5 series hjelper deg med å effektivisere datainnsamling i felt, og hvordan du kan lage oversiktlige rapporter og utskrifter av dataene dine i etterkant.

Kristine Smaadal

Jostein Svegården

Sindre Aal Sellæg

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
15.10

Veien videre for Esri-plattformen

Informasjon kommer

15.40

GIS + bærekraftsmålene = sant

Informasjon kommer

Brukerforedrag – Collage

Foredragene er ferdig klokken 16.10