Program

På GeoTek får du inspirasjon og dybdekunnskap, tekniske foredrag og brukerforedrag.

09-10 Parallelle foredrag.

Teknologi – Agora I
09.00

Muligheter med 3D

De siste årene har vi sett en rivende utvikling innen bruken av GIS og 3D. Stikkord for dette foredraget er etablering, visualisering, analyse, innbyggermedvirkning og GIS-BIM-integrasjon. Er du også fascinert av 3D bør du få med deg dette foredraget!

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

09.30

ArcGIS Urban - hva er det og hvorfor bør du vurdere det?

ArcGIS Urban er et relativt nytt produkt som tar for seg urban planlegging og visualisering. Er du på jakt etter en god måte å presentere på, informere og engasjere med innbyggere, politikere og beslutningstakere er dette et foredrag du må få med deg. Hovedtema vil være den nye Hovinbyen i Oslo kommune.

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

Teknologi – Agora II
09.00

ArcGIS Enterprise - utnytt mulighetene

Vi går gjennom plattformen, og kommer med tips til hvordan du enkelt kan komme i gang. I tillegg viser vi eksempler på mulighetene som ArcGIS Enterprise har i dag, og litt om veien videre. Foredraget passer både for deg som ennå ikke bruker ArcGIS Enterprise, og for deg som ønsker inspirasjon til hvordan du kan utnytte mer av den funksjonsrike plattformen i din organisasjon.

Eirik Melbye Buraas

Aleksandra Zietara

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
09.00

Geodatastrategi i tidsklemma

Med en god geodatastrategi kan man løfte fram og synliggjøre den viktige rollen GIS og geografiske data har i organisasjonen, ikke minst når det kommer til digitaliseringsprosesser. Det kan kanskje høres ut som en stor og tidskrevende oppgave, og når man drukner i daglige gjøremål eller mangler ressurser er det lett å utsette strategisk arbeid. Vi tror dette kan gjøres på en helt overkommelig måte og i dette foredraget vil du få praktiske råd og metoder om hvordan du kan starte arbeidet.

Carine Hals

09.30

Erfaringer med digital tvilling

Et år har gått siden forrige konferanse, hvor vi i Geodata viste Gardermoen i 3D og Digitale Tvillinger var på topp 10-listen over viktige teknologitrender. Men var verden klar til å ta i mot budskapet? I dette foredraget vil du få høre om hvilke erfaringer Geodata har gjort seg – i tillegg til hva som har skjedd i markedet siden sist. Hvis du ikke har kommet i gang med digital tvilling blir det også noen gode tips til hvordan du kan starte.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Collage
09.00

Interaktiv utforskning av mulige urbane landskapsscenarier med Tangible Landscape

I dette foredraget vil du få høre om Tangible landscape –et dynamisk og fysisk brukergrensesnitt, som gjør det mulig for brukere å interaktivt utforme terreng ved hjelp av kinetisk sand. Dermed kan man se hvilken innvirkning utformingen av terrenget har på fysiske prosesser.

Rengifo Ortega

09.30

A Topological GIS: new method to map and analyze ambiguous spatial data

A lot of places simply can’t be mapped in a conventional GIS. Emotions, sounds, memories… They may lack coordinates or simply have ambiguous boundaries. Working with thousands of mentions of places from WWII Holocaust survivors’ testimonies, we are developing a new GIS software to organize, map and analyze such ambiguous places using a topological approach. This method pushes the field of GIScience in new directions, opening it up to new research opportunities. The presentation will be in English.

Levi Westerveld

10-10.30 - Pause.

Teknologi – Agora I
10.30

Erfaringer med ArcGIS Pro

I dette foredraget gir vi en kort introduksjon til ArcGIS Pro og viser dere hvilke muligheter som finnes. Vi deler også noen av våre erfaringer og anbefalinger med smartere innstillinger og oppsett, hurtigtaster, filtrering via charts og range, visualisering med arcade med mer.

Janita Nordahl

Eline Kråbøl

11.00

Arbeidsflyt og beste praksis i ArcGIS Online

I dette foredraget vil du få et innblikk i den grunnleggende funksjonaliteten i ArcGIS Online, i tillegg til hvordan man best organiserer innholdet slik at organisasjonen har et godt grunnlag for å jobbe effektivt. Til slutt viI de gå gjennom noe av den nyeste funksjonaliteten.

Åshild Lysaker

Birk Slipersæter

Teknologi – Agora II
10.30

ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server utvider mulighetene med ArcGIS Enterprise, gjør deg i stand til koble sammen alle typer strømmede data og gi automatisk beskjed når hendelser oppstår - i sanntid. I dette foredraget vil du lære hvordan du kan inkludere sanntids-datastrømmer i din eksisterende GIS og IT-infrastruktur, prosessere disse kontinuerlig, gjøre analyser og produsere nye datastrømmer som virker sømløst sammen med andre ArcGIS-produkter.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
10.30

Brukerfokusert tilnærming: Oppnå suksess med løsningen din

Brukerfokusert tilnærming til utvikling av GIS-løsninger er nøkkelen til suksess. I dette foredraget vil du få høre om hvorfor brukeropplevelse er så viktig og hvordan få til å fokusere på de rette tingene i et utviklingsløp. Vi ser på design som en problemløsningsteknikk og viser hvordan man gjennom fokus på brukerens utfordringer kan danne kjernen for hele løsningen.

Sven Aanesen

Fahd Newaz

11.00

Visualiser dataene i dashboard

Operations Dashboard er et dynamisk dashboard, som er enkelt å sette opp, og som gir en meget god oversikt over nøkkelinformasjonen en trenger til spesifikke oppgaver. Operations Dashboard er en webapplikasjon som følger med ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise. Applikasjonen viser data i sanntid basert på datainput, og gir sluttbrukeren en god oversikt over dataene som presenteres. Siden det er webbasert er det lett å dele med kollegaer, og kanskje særlig ledelse, som trenger et visuelt beslutningsgrunnlag.

Jon Petter Furnée

Brukerforedrag – Collage
10.30

Hvor stille er det egentlig under havet? Fra CSV til visualisering og rapportering

Undervannsstøy er et økende problem i Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. I hovedsak kommer dette av flere seismikkundersøkelser i forbindelse med jakt på nye olje- og gassfelt på havbunnen. Hver undersøkelse består av flere millioner lydeksplosjoner ved bruk av luftvåpen, og lyden kan reise store avstander under vann og bli hørt flere kilometer unna. Vi vet at dette har et stort potensiale for å forstyrre marint dyreliv, særlig i dypt vann. I dette foredraget vil du får høre om hvordan Miljødirektoratet ved hjelp av moderne GIS-data har laget et system for å håndtere og visualisere de enorme mengdene med data.

Mehdi Khakpour

11.00

Entreprenørkontroll for Bymiljøetaten

I dette foredraget vil du få høre hvordan Oslo Kommune får bedre innsikt i entreprenørenes arbeid med drift og vedlikehold av veier og annet anlegg gjennom løsninger som bygger på ArcGIS og FME.

Joakim Hjertum

Jan Erik Dyve

Antonio Ngoc Dang

11.30-12:30 - Lunsj.

Teknologi – Agora I
12.30

Bli bedre på analyser i ArcGIS

Aldri før har tilfanget av geografiske data vært så stort og så tilgjengelig. Hva kan vi bruke all denne geografiske informasjonen til? I dette foredraget får du se hvordan vi kan ta bedre beslutninger, se utfordringer, muligheter og forstå sammenhenger ved hjelp av geografiske analyser på tvers av ArcGIS-plattformen

Nina Winter-Hjelm

13.00

FME desktop

Vi viser mulighetene med transformasjonsvertøyet FME. Vi fokuserer på desktopversjonen av FME og starter med en enkel gjennomgang av hva er FME og hva kan vi bruke den til. Vi ser også på to demoer hvor vi bygger en effektiv konverteringsløype som beriker og integrerer inn data fra diverse formater.

Francesco De Biasi

Nils Juell

Teknologi – Agora II
12.30

Utnytt potensialet i mobile apper

ArcGIS tilbyr en serie mobilapper for å dekke hele arbeidsflyten for feltarbeid: planlegging, koordinering, navigasjon og innsamling av data. I dette foredraget gir vi deg en oversikt over de ulike appene og hvordan man effektivt bruker dem, i tillegg til hvordan man kan sy flere apper sammen for en helhetlig arbeidsprosess. Det har kommet mange spennende nyheter det siste året, til og med en helt ny app – Quick Capture. Til slutt deler vi noen av våre beste eksperttips og noen avanserte funksjoner du kanskje ikke visste om.

Sindre Engh

Markus Markussen

13.00

Et dypdykk i Web AppBuilder og Experience Builder

Med ArcGIS Web AppBuilder og Experience Builder kan alle lage engasjerende og nyttige webapplikasjoner. I dette foredraget vil du få høre hvordan du kan effektivisere arbeidsoppgaver og gjøre GIS tilgjengelig for flere. Mens Web AppBuilder er verktøyet for å lage kartbaserte applikasjoner gir Experience Builder større fleksibilitet til å være kreativ. Ingen av dem krever kunnskap om programmering, kun nygjerrighet og litt erfaring med ArcGIS Online og/eller ArcGIS Enterprise.

Brede Hauge

Inge Anundskås

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
12.30

Digitalisering - erfaringer fra skyttergraven

Digitaliseringsprosjekter er i vinden og endelig kan vi begynne å høste litt erfaringer fra prosjekter som har blitt kjørt. Hvilke prosjekter har blitt en suksess og hvorfor det? Hva kjennetegner prosjekter som har gått på trynet og hva vi kan lære av de? Vi går igjennom eksempler og ser om vi finner noe lærdom som vi kan ta med oss inn i GIS-prosjekter.

Hans Petter Winsnes

13.00

Kart og kommunikasjon

Et kart har en form og en funksjon som legger opp til kommunikasjon og historiefortelling. Antall kart som presenteres på ulike nettsider både i Norge og i verden forøvrig øker raskt, men kommuniserer kartene godt nok for leseren? Hvilke verktøy har vi som også passer for de som jobber med kommunikasjon og dialog med omverden i din virksomhet? Vi forteller hvordan du kan jobbe tettere og bedre sammen med kommunikasjonsavdelingen i din virksomhet og vise fram verktøy som er viktig å kunne.

Ove Helset

Brukerforedrag – Collage
12.30

Digitalisering i nettbransjen, med fokus på datakvalitet og effektivisering av arbeidsprosesser

Vi har i dag tilgang til utrolig mye informasjon fra utallige datakilder og norske nettselskap er noen av de som opplever den raskeste økningen av tilgang til data. Dette kan være for eksempel data fra målere, sensorer, NIS-data og liknende, men også beregninger, analyser, rapporter og dokumentasjon. Faren er at de enorme mengdene med data oppleves som støy og merarbeid i stedet for å gi verdi. Heldigvis kan dette forhindres med gode digitale verktøy som er tilpasset formålet og sluttbruker. I dette foredraget får du høre om hvordan mange norske nettselskap i dag, ved hjelp av digitale verktøy bygget på ESRI-teknologi, realiserer sine mål om bedre datakvalitet, økt effektivitet, bedre kommunikasjon og ikke minst legger et bedre grunnlag for gode beslutninger, både i felt og på kontoret.

Isak Bergset

13.00

ERA Acute - ny metode for miljørisikoberegninger for akutte oljeutslipp

Med ERA Acute beregnes miljøskade som følge av mulige akutte oljeutslipp for både sjøfugl, sjøpattedyr, kyst og strand og sjøbunn. I dette foredraget vil du få høre hvordan verktøyet brukes til å sette opp og kjøre en beregning og hvordan resultatene kan vises ved hjelp av kart- og figurverktøy.

Cathrine Stephansen

13:30-13:50 – Pause.

Teknologi – Agora I
13.50

Maskinlæring og ArcGIS

Maskinlæring og big data er stadig mer i vinden. Når det i tillegg kombineres med geografiske data blir mulighetene enorme. I dette foredraget får du oversikt over hvilke verktøy som eksisterer og eksempler på hvordan du kan bruke dine data sammen med ArcGIS Pro for å utføre avanserte data-drevne analyser.

Fredrik Bore

14.20

FME Server, automatiseringsplattform for dataforvaltning og datadistribusjon.

FME Server er en avansert automatiseringsplatform som lar brukerne automatisere rutinearbeid som for eksempel innlasting av data til en database og distribusjon av data ut til brukerne. FME Server tilbyr FME sin funksjonalitet gjennom Web Services. I dette foredraget viser vi hvordan FME Server kan gjøre hverdagen enklere for deg ved å automatisere ellers tidkrevende rutinearbeid.

Knut Olav Sunde

Morten Grimnes

Teknologi – Agora II
13.50

ArcGIS Analytics for IoT

ArcGIS Analytics for IoT er et nytt verktøy for å prosessere sanntidsdata og gjøre analyser i ArcGIS Online. Du kan visualisere, analysere, lagre og jobbe med data fra IoT-sensorer. I denne sesjonen lærer du hvordan du kan koble nesten alle type data, gjøre sanntidsanalyser, prosessere data umiddelbart og kunne gi direkte informasjon videre til nødvendig mottaker. Vi vil også se på hvordan du kan lage analysemodeller for å prossessere store mengder historiske data for å se mønstre, trender og avvik i dine data.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
13.50

Geodata Online: Innhold, status og planer

Geodata Online er en samlebetegnelse på Geodatas skymiljø for drift av kart og tjenester. Fra Geodata Online får du tilgang til kart og tjenester basert på oppdaterte data fra en rekke norske leverandører av informasjon – både offentlige og private. Kartene og tjenestene som tilbys dekker et stort spenn av innhold, og foredraget vil gi deg en oppdatert status på hva som tilbys i dag. I tillegg vil vi presentere våre planer for fremtidige kart og tjenester.

Joachim Eckbo Juell

14.20

Geodata Skydrift

I dette foredraget vil du få høre hvilke alternativer som finnes for skydrift av GIS-løsninger basert på Esri-plattformen og Geodatas skydriftsmiljø. Geodata utvider stadig skyplattformen sin og nye løsninger vektlegges i presentasjonen. I tillegg vil vi snakke om fordeler og ulemper med å kjøre løsninger i skymiljø og hvilke trender vi ser fremover for GIS i skyen generelt – og ESRI spesielt.

Pål Ulvenes

Brukerforedrag – Collage
13.50

Hva gjør et område gangvennlig, og hvordan kan vi måle det?

I samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo brøt COWI ned dette spørsmålet ned både akademisk og analytisk fra et byplanleggers ståsted. Arbeidet resulterte i et metodesett med minst 36 forskjellige temaer og enda flere forskjellige datakilder. I foredraget vil du får høre hva om hva som gjør et område gangvennlig og hvordan man kan benytte et bredt spekter av GIS-analyser for å identifisere gode og dårlige områder for ulike demografiske grupper.

Andreas P. Lorentzen

14.20

NiNapp - den digitale drømmen?

I dette foredraget vil du få høre om NiNapp, Miljødirektoratets digitale verktøy for kartlegging av naturtyper i felt. Ellen Arneberg fra Miljødirektoratet vil fortelle litt om hvorfor de ønsket å utviklet verktøyet, prosessen videre og det endelig resultatet.

Ellen Arneberg

14:50-15:10 - Pause.

Teknologi – Agora I
15.10

Introduksjon til bildedata i ArcGIS

ArcGIS har kraftig funksjonalitet for bildeforvaltning, -prosessering og -analyse. Med alt samlet i en plattform, har ArcGIS alt du trenger for å etablere en effektiv arbeidsflyt, skape innsikt og ta gode beslutninger ved bruk av bilde- og fjernmålingsdata. I dette foredraget vil du få oversikt over grunnleggende rutiner for bildeforvaltning, muligheter for prosessering og analyser og andre nyttige tips til deg som har lyst til å få mer ut av fly-, drone- eller satellittbilder.

Scott Beckstrøm

15.40

Rethinking the Energy Grid!

I dette foredraget får du høre om hvordan Hafslund, sammen med Geodata og Disruptive Technologies, har skapt en unik mulighet for å oppdage uønskede hendelser i en tidlig fase og forhindre nedetid i strømnettet med påfølgende store kostnader – ved hjelp av små trådløse og robuste sensorer.

Ole Petter Novsett

Teknologi – Agora II
15.10

Introduksjon til Geocortex - Hva er det og hva er mulighetene?

Dette foredraget er for deg som er interessert i å lære mer om mulighetene med Geocortex, og hvordan dette passer inn med resten av ArcGIS-plattformen. Vi viser hvordan du kan berike dine webapps med smarte workflows og integrerte rapporter.

Nina Winter-Hjelm

Kristine Smaadal

15.40

Innsynsklient i felt og på kontor med Geocortex 5-series

I denne sesjonen blir du kjent med de nye Geocortex-viewerne for mobil og web. Du får se hvordan Geocortex 5 series hjelper deg med å effektivisere datainnsamling i felt, og hvordan du kan lage oversiktlige rapporter og utskrifter av dataene dine i etterkant.

Jostein Svegården

Sindre Aal Sellæg

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
15.10

Veien videre for Esri-plattformen

Dette foredraget gir deg en oversikt over siste nytt fra Esri og hva som skjer med ArcGIS fremover. Vi vil kaste et blikk på hvordan ArcGIS bygger videre på den massive utviklingen innenfor spennende teknologiområder som maskinlæring, internet of things, mobilitet med mer. Samtidig blir det en gjennomgang av både store og små forbedringer i de ulike ArcGIS-produktene.

Inge Anundskås

15.40

GIS + bærekraftsmålene = sant

Hva hvis vi kan basere beslutninger på fakta? Kart og visualisering er kraftige verktøy for å skape felles forståelse og opplevelse av en historie. Bærekraftsmålene har det viktigste på plass. Målet er satt! Nå er det opp til oss å bryte det ned til det lokale og synliggjøre effekten av endringer når det skjer. I dette foredraget vil du få konkrete eksempler på hvordan du kan jobbe med bærekraft, både som beslutningsstøtte og i ulike dimensjoner for å kommunisere bedre med publikum – og slik sikrer du at alle har en lik opplevelse av hva som skjer.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Collage
15.10

Kartfesting og analyse av gjennomført døgnkvile i godstransport

Som oppfølging til godsundersøkelsen for vestlandet og data samla inn gjennom denne, har det på oppdrag frå Statens vegvesen blitt gjennomført ei kartfesting av gjennomført døgnkvile. Foredraget presenterer metode, analysar og resultat frå dette arbeidet.

Torbjørn Eidsheim Bøe

15.40

Fra skuffer og skap til GIS: Effektivisering av produksjonslinjer i Avinor

Avinor har flere produksjonsprosesser som involverer bruk av kart og geografiske data. Det dreier seg om kartproduksjon, forvaltning av data og analyser. Mange av disse prosessene har tidligere vært manuelle eller semi-manuelle med utstrakt bruk av CAD-systemer, regneark og diverse arkiveringsløsninger. I løpet av de siste årene har Avinor jobbet for å effektivisere mange av disse prosessene. Foredraget vil presentere noen eksempler fra luftfarten der GIS har bidratt til mer effektive produksjonsprosesser og bedre kvalitet og brukervennlighet på sluttprodukter.

Birgitte Moen

Margaret Giffen

Foredragene er ferdig klokken 16.10.


Tirsdag 3. mars

4 parallelle workshoper

Bruket
09.30

Tips og triks i ArcGIS Pro

En workshop for deg som jobber i ArcGIS Pro, som kjenner programvaren fra før – og gjerne vil bruke den enda mer.

Pål Herman Sund

Ine Nilsen

Kantina
09.30

Apper i ArcGIS

Med ArcGIS Enterprise og Online får du tilgang til et stort utvalg applikasjoner. I denne workshop’en gir vi deg kunnskapen for å digitalisere og effektivisere ulike oppgaver ved hjelp av disse.

Inge Anundskås

Sindre Engh

Greenwich
09.30

ArcGIS Enterprise i din organisasjon

En workshop for deg som jobber på administrasjonsnivå i ArcGIS Enterprise.

Morten Grude

Thor Morten Kopaas

Einar Dørheim

Palma de Mallorca
09.30

Python for ArcGIS

* Denne workshoppen er full! * Python utvider dine muligheter ved å effektivisere og automatisere dine GIS-oppgaver. I denne workshopen lærer du smarte ting i Python og ArcGIS.

Øystein Kristoffersen

Magdalena Nyberg

12-12:30 - Lunsj i kantina til Geodata

Kantina
12.30

Analyser og maskinlæring

Med maskinlæring kan du forbedre og forenkle GIS-analysene dine. I denne workshopen får du innføringen som må til for å sette i gang på egen hånd.

Elise Tegner

Scott Beckstrøm

Greenwich
12.30

ArcGIS og tingenes internett (IOT)

​Adam Mollenkopf er kanskje den i Esri som kan mest om tingenes internett (IoT). I denne workshopen øser han av sin kunnskap som hjelper deg til å se mulighetsrom, få inspirasjon og sette i gang på egenhånd. ​​

​Adam Mollenkopf

Palma de Mallorca
12.30

Rasterdata: Forvaltning og muligheter

I denne workshopen vil du lære mer om forvaltning og mulighet ved bruk av rasterdata.

Kjetil Trengereid

Pål Ulvenes

Gaute Aarbakke Solaas

Bruket
12.30

3D-data og innbyggerinvolvering

En workshop for deg som vil utnytte mulighetene med 3D-data og -teknologi og samtidig er interessert i hvordan dette kan gi en bedre dialog med innbyggere eller andre parter som er involverte i utbygging eller lignende.

Jørn Kristiansen

Tore Jensen

Workshopene avsluttes klokka 15. Etter dette blir det ulike bransjemøter etterfulgt av pizza og noe å drikke på Bruket.

Onsdag 4. mars

09-09:30 - Registrering og kaffe

Alle foredrag er i Agora i andre etasje.

Geografiske data gjør verden litt bedre:
09.45

Minerydding med geografiske verktøy

Minerydding er av natur koblet til geografi. Olivier Cottray jobber med dette til daglig i Geneva International Centre for Humanitarian Demining. Alle data som samles inn har en geografisk komponent og GICHDs oppdrag er å samarbeide med regjeringer over hele verden for å identifisere og deaktivere landminer. Sentrale verktøy fra Esri-stacken i dette arbeidet er Survey123, Collector og ArcGIS Enterprise. Olivier Cottray viser oss hvordan de jobber.

Olivier Cottray

Mohammed Qasim Hashimi

10.10

Enklere å ta naturhensyn

Det finnes enorme mengder offentlige data om naturen vår. Utfordringen er at dette ofte er store, ustrukturerte datasett som ikke blir tilgjengelige for alle. Denne utfordringen har traineene i Geodata tatt tak i. De har strukturert 9 slike datasett fra Miljødirektoratet, blant annet data om villrein, naturtyper, arter av forvaltningsinteresse og verneområder. Resultatet har blitt en løsning der du for eksempel kan gjøre en sårbarhetsanalyse for å finne ut om veien du ønsker å bygge berører verneområder. Ved hjelp av maskinlæring har de også laget en prediktiv analyse for naturhensyn i ulike områder.

Janita Nordahl

Fahd Newaz

Jonas Rugtvedt

Elise Tegner

Ine Nilsen

Brede Hauge

Markus Markussen

10.30-10.45 – Pause.

Geografiske data i praksis:
10.45

Digitalisering og offentlige data

Statssekretær Paul Chaffey kommer til GeoTek for å gi oss regjeringens syn på digitalisering og offentlige geografiske data.

Paul Chaffey

11.00

Nye kartverktøy i Politiets operasjonssentraler (112)

I 2017 startet arbeidet med å implementere nye kartverktøy fra Geodata og Locus i politiets operasjonssentraler (112). Kartløsningen «Tellus» kobler flere typer data og sanntidsinformasjon for å sammenstille og analysere informasjon fra politiets datasystemer eller andre kilder; analyser som kan legge til rette for bedre flåtestyring og enklere deling av kart med andre aktører. I dette foredraget vil Dag Hjulstad fortelle om hvordan de bruker løsningen i dag og hvordan de ser for seg å utvikle verktøyet videre.

Dag Hjulstad

11.20

Søppelinnsamling med tingenes internett og åpne APIer

Anders Waage Nilsen trives best når teknologien han jobber med kan bidra til endring. WasteIQ - en løsning for søppelhåndtering er et godt eksempel på akkurat dette. Det er en plattform som gjør data fra moderne, digitaliserte avfallsløsninger til råstoff for nye prosesser, kundeopplevelser og belønningssystemer. I dette foredraget vil han snakke om hvordan digital avfallsinfrastruktur kan bringe oss i retning av en mer sirkulær økonomi.

Anders Waage Nilsen

11.30

Autonome kjøretøy som sensorer på hjul: Datainnsamling, deling og læring

Gunn Helene Drogset er teknologisjef i Applied Autonomy som blant annet driver selvkjørende buss i Kongsberg. I dette foredraget vil hun snakke om hvordan de lærer av dataene fra autonome kjøretøy. Mange byer i Norge kan etterhvert skilte med en selvkjørende buss. Ofte en litt sånn morsom greie for innbyggerne, men uten de store praktiske effektene. I Kongsberg tenker de litt annerledes med god hjelp av Applied Autonomy. Der er nemlig hovedfokuset hvilke data disse bussene samler inn og hva de kan lære av dataene for bedre framtidig bruk. I dette innlegget vil du få høre hvordan.

Gunn Helene Drogset

11.45-12.45 - Lunsj.

Sensorteknologi og digital tvilling
12.45

Sensorteknologi i praksis og annet teknisk snacks

En god tradisjon på GeoTek er at våre tekniske rådgivere viser spennende muligheter med teknologien vår. Det gjør de selvsagt i år også. Sensorteknologi er et av områdene de vil utforske denne gangen. Og det blir mer, følg med!

Inge Anundskås

Sindre Engh

Nina Winter-Hjelm

Scott Beckstrøm

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

13.15

Digital tvilling i Statsbygg

Anett Andreassen er digitaliseringsdirektør i Statsbygg. Der er det en selvfølge å benytte digital tvilling for å effektivisere utbygging. En «digital tvilling» er først og fremst en digital eller virtuell representasjon av en fysisk ting og dermed et godt verktøy for å holde oversikt, lære og effektivisere. Statsbygg var tidlig ute med å utrede hvordan de kan bruke digital tvilling i sin jobb og nå er de godt igang. Vi får høre hva de gjør og hva som er tankene bak.

Anett Andreassen

13.30

EnTur - data gjør brukernes hverdag bedre

Johnny Welle er administrende direktør i EnTur - løsningen som skal gjøre det enklere for alle å reise kollektivt. I Norge samler vi reisedata fra alle kollektivselskap i landet. Entur bearbeider denne informasjonen, og syr den sammen slik at alle kan få tilgang til hele landets kollektivtilbud. Dette er geografiske data satt i system. På GeoTek snakker EnTurs administrende direktør om hvorfor de har laget denne løsningen og om teknologien som ligger bak.

Johnny Welle

13.45-14.05 - Pause.

Geografi, hav og klima:
14.05

Bli med under havoverflaten

Norge er et land mellom fjell og fjord. Vi har mye kunnskap om landet vårt over havoverflaten – men sjøbunnen kjenner vi ikke like godt. Skal vi kunne gjennomføre gode bru- og tunnelprosjekter og knytte landet vårt enda tettere sammen er det viktig at vi kartlegger sjøbunnen for å redusere risiko og planlegge bedre. I dette foredraget vil Helga Hamre Jakobsen og Barbara Schwendtner fra Fugro fortelle og vise hvordan de hjelper Statens Vegvesen med dataintegrasjon i store infrastrukturprosjekter, som fergefri E39. Fugro har brukt programvare fra Geocap for å lage en web-basert innsynstjeneste, der de har integrert seismikk, geotekniske data, tolkede horisonter og havbunnsdata i både 2D og 3D. Hvordan kan man utnytte teknologi og kunnskap for å redusere risiko i store infrastrukturprosjekter?

Helga Hamre Jakobsen

Barbara Schwendtner

14.25

Gjør havet sunt igjen

CEO i Rev Ocean Nina Jensen vil gjøre havet sunt igjen, da må det smarte tekniske løsninger til. REV Ocean er et ideelt selskap opprettet med ett overordnet mål og ambisjon: Å gjøre havet sunt igjen. For å få til dette må en kartlegge, analysere og forstå havet og skape løsninger for å reversere de negative miljøpåvirkningene i havet. Nina Jenssen forteller hvordan de jobber.

Nina Jensen

14.40

Vær klar for framtida

Reidun Gangstø Skaland er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Hun forsker på klimaendringer og ekstremvær. I dette innlegget forteller hun om endringene vi allerede ser, og gir oss en pekepinn mot framtiden.

Reidun Gangstø Skaland

14.55

Klimarisiko: Forebygging av konsekvenser

Spørsmålet er ikke lenger om vi opplever risikosituasjoner på grunn av klimaendringer, men når det vil skje neste gang og hvordan vi skal være forberedt. I dette innlegget vil teknisk rådgiver i Geodata Nina snakke om hvordan du kan bruke geografiske analyser og visualiseringer for forebygge konsekvensene.

Nina Winter-Hjelm

15.05-15.20 - Pause.

15.20

Utdeling av Fyrtårnprisen

Fyrtårnprisen deles ut årlig til en person eller organisasjon som har bidratt utover det vanlige til å fremme bruken av GIS, utvikle innovative løsninger eller funnet nye bruksområder for GIS. Prisen deles ut til årets vinner.

15.30

Tall og geografi

Jo Røislien elsker tall. Han har jaktet på verdens største tall og testet fysikkens lover på TV og er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere. Kan en bustete fyr med doktorgrad i geostatistikk klare å utfordre og kanskje provosere oss GIS-ere? Det tror vi!

Jo Røislien

Foredragene er ferdig klokken 16.

Klokken 19 blir det festmiddag i andre etasje på hotellet med god mat, drikke og underholdning.

Torsdag 5. mars

09-10 Parallelle foredrag.

Teknologi – Agora I
09.00

Muligheter med 3D

De siste årene har vi sett en rivende utvikling innen bruken av GIS og 3D. Stikkord for dette foredraget er etablering, visualisering, analyse, innbyggermedvirkning og GIS-BIM-integrasjon. Er du også fascinert av 3D bør du få med deg dette foredraget!

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

09.30

ArcGIS Urban - hva er det og hvorfor bør du vurdere det?

ArcGIS Urban er et relativt nytt produkt som tar for seg urban planlegging og visualisering. Er du på jakt etter en god måte å presentere på, informere og engasjere med innbyggere, politikere og beslutningstakere er dette et foredrag du må få med deg. Hovedtema vil være den nye Hovinbyen i Oslo kommune.

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

Teknologi – Agora II
09.00

ArcGIS Enterprise - utnytt mulighetene

Vi går gjennom plattformen, og kommer med tips til hvordan du enkelt kan komme i gang. I tillegg viser vi eksempler på mulighetene som ArcGIS Enterprise har i dag, og litt om veien videre. Foredraget passer både for deg som ennå ikke bruker ArcGIS Enterprise, og for deg som ønsker inspirasjon til hvordan du kan utnytte mer av den funksjonsrike plattformen i din organisasjon.

Eirik Melbye Buraas

Aleksandra Zietara

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
09.00

Geodatastrategi i tidsklemma

Med en god geodatastrategi kan man løfte fram og synliggjøre den viktige rollen GIS og geografiske data har i organisasjonen, ikke minst når det kommer til digitaliseringsprosesser. Det kan kanskje høres ut som en stor og tidskrevende oppgave, og når man drukner i daglige gjøremål eller mangler ressurser er det lett å utsette strategisk arbeid. Vi tror dette kan gjøres på en helt overkommelig måte og i dette foredraget vil du få praktiske råd og metoder om hvordan du kan starte arbeidet.

Carine Hals

09.30

Erfaringer med digital tvilling

Et år har gått siden forrige konferanse, hvor vi i Geodata viste Gardermoen i 3D og Digitale Tvillinger var på topp 10-listen over viktige teknologitrender. Men var verden klar til å ta i mot budskapet? I dette foredraget vil du få høre om hvilke erfaringer Geodata har gjort seg – i tillegg til hva som har skjedd i markedet siden sist. Hvis du ikke har kommet i gang med digital tvilling blir det også noen gode tips til hvordan du kan starte.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Collage
09.00

Interaktiv utforskning av mulige urbane landskapsscenarier med Tangible Landscape

I dette foredraget vil du få høre om Tangible landscape –et dynamisk og fysisk brukergrensesnitt, som gjør det mulig for brukere å interaktivt utforme terreng ved hjelp av kinetisk sand. Dermed kan man se hvilken innvirkning utformingen av terrenget har på fysiske prosesser.

Rengifo Ortega

09.30

A Topological GIS: new method to map and analyze ambiguous spatial data

A lot of places simply can’t be mapped in a conventional GIS. Emotions, sounds, memories… They may lack coordinates or simply have ambiguous boundaries. Working with thousands of mentions of places from WWII Holocaust survivors’ testimonies, we are developing a new GIS software to organize, map and analyze such ambiguous places using a topological approach. This method pushes the field of GIScience in new directions, opening it up to new research opportunities. The presentation will be in English.

Levi Westerveld

10-10.30 - Pause.

Teknologi – Agora I
10.30

Erfaringer med ArcGIS Pro

I dette foredraget gir vi en kort introduksjon til ArcGIS Pro og viser dere hvilke muligheter som finnes. Vi deler også noen av våre erfaringer og anbefalinger med smartere innstillinger og oppsett, hurtigtaster, filtrering via charts og range, visualisering med arcade med mer.

Janita Nordahl

Eline Kråbøl

11.00

Arbeidsflyt og beste praksis i ArcGIS Online

I dette foredraget vil du få et innblikk i den grunnleggende funksjonaliteten i ArcGIS Online, i tillegg til hvordan man best organiserer innholdet slik at organisasjonen har et godt grunnlag for å jobbe effektivt. Til slutt viI de gå gjennom noe av den nyeste funksjonaliteten.

Åshild Lysaker

Birk Slipersæter

Teknologi – Agora II
10.30

ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server utvider mulighetene med ArcGIS Enterprise, gjør deg i stand til koble sammen alle typer strømmede data og gi automatisk beskjed når hendelser oppstår - i sanntid. I dette foredraget vil du lære hvordan du kan inkludere sanntids-datastrømmer i din eksisterende GIS og IT-infrastruktur, prosessere disse kontinuerlig, gjøre analyser og produsere nye datastrømmer som virker sømløst sammen med andre ArcGIS-produkter.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
10.30

Brukerfokusert tilnærming: Oppnå suksess med løsningen din

Brukerfokusert tilnærming til utvikling av GIS-løsninger er nøkkelen til suksess. I dette foredraget vil du få høre om hvorfor brukeropplevelse er så viktig og hvordan få til å fokusere på de rette tingene i et utviklingsløp. Vi ser på design som en problemløsningsteknikk og viser hvordan man gjennom fokus på brukerens utfordringer kan danne kjernen for hele løsningen.

Sven Aanesen

Fahd Newaz

11.00

Visualiser dataene i dashboard

Operations Dashboard er et dynamisk dashboard, som er enkelt å sette opp, og som gir en meget god oversikt over nøkkelinformasjonen en trenger til spesifikke oppgaver. Operations Dashboard er en webapplikasjon som følger med ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise. Applikasjonen viser data i sanntid basert på datainput, og gir sluttbrukeren en god oversikt over dataene som presenteres. Siden det er webbasert er det lett å dele med kollegaer, og kanskje særlig ledelse, som trenger et visuelt beslutningsgrunnlag.

Jon Petter Furnée

Brukerforedrag – Collage
10.30

Hvor stille er det egentlig under havet? Fra CSV til visualisering og rapportering

Undervannsstøy er et økende problem i Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. I hovedsak kommer dette av flere seismikkundersøkelser i forbindelse med jakt på nye olje- og gassfelt på havbunnen. Hver undersøkelse består av flere millioner lydeksplosjoner ved bruk av luftvåpen, og lyden kan reise store avstander under vann og bli hørt flere kilometer unna. Vi vet at dette har et stort potensiale for å forstyrre marint dyreliv, særlig i dypt vann. I dette foredraget vil du får høre om hvordan Miljødirektoratet ved hjelp av moderne GIS-data har laget et system for å håndtere og visualisere de enorme mengdene med data.

Mehdi Khakpour

11.00

Entreprenørkontroll for Bymiljøetaten

I dette foredraget vil du få høre hvordan Oslo Kommune får bedre innsikt i entreprenørenes arbeid med drift og vedlikehold av veier og annet anlegg gjennom løsninger som bygger på ArcGIS og FME.

Joakim Hjertum

Jan Erik Dyve

Antonio Ngoc Dang

11.30-12:30 - Lunsj.

Teknologi – Agora I
12.30

Bli bedre på analyser i ArcGIS

Aldri før har tilfanget av geografiske data vært så stort og så tilgjengelig. Hva kan vi bruke all denne geografiske informasjonen til? I dette foredraget får du se hvordan vi kan ta bedre beslutninger, se utfordringer, muligheter og forstå sammenhenger ved hjelp av geografiske analyser på tvers av ArcGIS-plattformen

Nina Winter-Hjelm

13.00

FME desktop

Vi viser mulighetene med transformasjonsvertøyet FME. Vi fokuserer på desktopversjonen av FME og starter med en enkel gjennomgang av hva er FME og hva kan vi bruke den til. Vi ser også på to demoer hvor vi bygger en effektiv konverteringsløype som beriker og integrerer inn data fra diverse formater.

Francesco De Biasi

Nils Juell

Teknologi – Agora II
12.30

Utnytt potensialet i mobile apper

ArcGIS tilbyr en serie mobilapper for å dekke hele arbeidsflyten for feltarbeid: planlegging, koordinering, navigasjon og innsamling av data. I dette foredraget gir vi deg en oversikt over de ulike appene og hvordan man effektivt bruker dem, i tillegg til hvordan man kan sy flere apper sammen for en helhetlig arbeidsprosess. Det har kommet mange spennende nyheter det siste året, til og med en helt ny app – Quick Capture. Til slutt deler vi noen av våre beste eksperttips og noen avanserte funksjoner du kanskje ikke visste om.

Sindre Engh

Markus Markussen

13.00

Et dypdykk i Web AppBuilder og Experience Builder

Med ArcGIS Web AppBuilder og Experience Builder kan alle lage engasjerende og nyttige webapplikasjoner. I dette foredraget vil du få høre hvordan du kan effektivisere arbeidsoppgaver og gjøre GIS tilgjengelig for flere. Mens Web AppBuilder er verktøyet for å lage kartbaserte applikasjoner gir Experience Builder større fleksibilitet til å være kreativ. Ingen av dem krever kunnskap om programmering, kun nygjerrighet og litt erfaring med ArcGIS Online og/eller ArcGIS Enterprise.

Brede Hauge

Inge Anundskås

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
12.30

Digitalisering - erfaringer fra skyttergraven

Digitaliseringsprosjekter er i vinden og endelig kan vi begynne å høste litt erfaringer fra prosjekter som har blitt kjørt. Hvilke prosjekter har blitt en suksess og hvorfor det? Hva kjennetegner prosjekter som har gått på trynet og hva vi kan lære av de? Vi går igjennom eksempler og ser om vi finner noe lærdom som vi kan ta med oss inn i GIS-prosjekter.

Hans Petter Winsnes

13.00

Kart og kommunikasjon

Et kart har en form og en funksjon som legger opp til kommunikasjon og historiefortelling. Antall kart som presenteres på ulike nettsider både i Norge og i verden forøvrig øker raskt, men kommuniserer kartene godt nok for leseren? Hvilke verktøy har vi som også passer for de som jobber med kommunikasjon og dialog med omverden i din virksomhet? Vi forteller hvordan du kan jobbe tettere og bedre sammen med kommunikasjonsavdelingen i din virksomhet og vise fram verktøy som er viktig å kunne.

Ove Helset

Brukerforedrag – Collage
12.30

Digitalisering i nettbransjen, med fokus på datakvalitet og effektivisering av arbeidsprosesser

Vi har i dag tilgang til utrolig mye informasjon fra utallige datakilder og norske nettselskap er noen av de som opplever den raskeste økningen av tilgang til data. Dette kan være for eksempel data fra målere, sensorer, NIS-data og liknende, men også beregninger, analyser, rapporter og dokumentasjon. Faren er at de enorme mengdene med data oppleves som støy og merarbeid i stedet for å gi verdi. Heldigvis kan dette forhindres med gode digitale verktøy som er tilpasset formålet og sluttbruker. I dette foredraget får du høre om hvordan mange norske nettselskap i dag, ved hjelp av digitale verktøy bygget på ESRI-teknologi, realiserer sine mål om bedre datakvalitet, økt effektivitet, bedre kommunikasjon og ikke minst legger et bedre grunnlag for gode beslutninger, både i felt og på kontoret.

Isak Bergset

13.00

ERA Acute - ny metode for miljørisikoberegninger for akutte oljeutslipp

Med ERA Acute beregnes miljøskade som følge av mulige akutte oljeutslipp for både sjøfugl, sjøpattedyr, kyst og strand og sjøbunn. I dette foredraget vil du få høre hvordan verktøyet brukes til å sette opp og kjøre en beregning og hvordan resultatene kan vises ved hjelp av kart- og figurverktøy.

Cathrine Stephansen

13:30-13:50 – Pause.

Teknologi – Agora I
13.50

Maskinlæring og ArcGIS

Maskinlæring og big data er stadig mer i vinden. Når det i tillegg kombineres med geografiske data blir mulighetene enorme. I dette foredraget får du oversikt over hvilke verktøy som eksisterer og eksempler på hvordan du kan bruke dine data sammen med ArcGIS Pro for å utføre avanserte data-drevne analyser.

Fredrik Bore

14.20

FME Server, automatiseringsplattform for dataforvaltning og datadistribusjon.

FME Server er en avansert automatiseringsplatform som lar brukerne automatisere rutinearbeid som for eksempel innlasting av data til en database og distribusjon av data ut til brukerne. FME Server tilbyr FME sin funksjonalitet gjennom Web Services. I dette foredraget viser vi hvordan FME Server kan gjøre hverdagen enklere for deg ved å automatisere ellers tidkrevende rutinearbeid.

Knut Olav Sunde

Morten Grimnes

Teknologi – Agora II
13.50

ArcGIS Analytics for IoT

ArcGIS Analytics for IoT er et nytt verktøy for å prosessere sanntidsdata og gjøre analyser i ArcGIS Online. Du kan visualisere, analysere, lagre og jobbe med data fra IoT-sensorer. I denne sesjonen lærer du hvordan du kan koble nesten alle type data, gjøre sanntidsanalyser, prosessere data umiddelbart og kunne gi direkte informasjon videre til nødvendig mottaker. Vi vil også se på hvordan du kan lage analysemodeller for å prossessere store mengder historiske data for å se mønstre, trender og avvik i dine data.

​Adam Mollenkopf

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
13.50

Geodata Online: Innhold, status og planer

Geodata Online er en samlebetegnelse på Geodatas skymiljø for drift av kart og tjenester. Fra Geodata Online får du tilgang til kart og tjenester basert på oppdaterte data fra en rekke norske leverandører av informasjon – både offentlige og private. Kartene og tjenestene som tilbys dekker et stort spenn av innhold, og foredraget vil gi deg en oppdatert status på hva som tilbys i dag. I tillegg vil vi presentere våre planer for fremtidige kart og tjenester.

Joachim Eckbo Juell

14.20

Geodata Skydrift

I dette foredraget vil du få høre hvilke alternativer som finnes for skydrift av GIS-løsninger basert på Esri-plattformen og Geodatas skydriftsmiljø. Geodata utvider stadig skyplattformen sin og nye løsninger vektlegges i presentasjonen. I tillegg vil vi snakke om fordeler og ulemper med å kjøre løsninger i skymiljø og hvilke trender vi ser fremover for GIS i skyen generelt – og ESRI spesielt.

Pål Ulvenes

Brukerforedrag – Collage
13.50

Hva gjør et område gangvennlig, og hvordan kan vi måle det?

I samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo brøt COWI ned dette spørsmålet ned både akademisk og analytisk fra et byplanleggers ståsted. Arbeidet resulterte i et metodesett med minst 36 forskjellige temaer og enda flere forskjellige datakilder. I foredraget vil du får høre hva om hva som gjør et område gangvennlig og hvordan man kan benytte et bredt spekter av GIS-analyser for å identifisere gode og dårlige områder for ulike demografiske grupper.

Andreas P. Lorentzen

14.20

NiNapp - den digitale drømmen?

I dette foredraget vil du få høre om NiNapp, Miljødirektoratets digitale verktøy for kartlegging av naturtyper i felt. Ellen Arneberg fra Miljødirektoratet vil fortelle litt om hvorfor de ønsket å utviklet verktøyet, prosessen videre og det endelig resultatet.

Ellen Arneberg

14:50-15:10 - Pause.

Teknologi – Agora I
15.10

Introduksjon til bildedata i ArcGIS

ArcGIS har kraftig funksjonalitet for bildeforvaltning, -prosessering og -analyse. Med alt samlet i en plattform, har ArcGIS alt du trenger for å etablere en effektiv arbeidsflyt, skape innsikt og ta gode beslutninger ved bruk av bilde- og fjernmålingsdata. I dette foredraget vil du få oversikt over grunnleggende rutiner for bildeforvaltning, muligheter for prosessering og analyser og andre nyttige tips til deg som har lyst til å få mer ut av fly-, drone- eller satellittbilder.

Scott Beckstrøm

15.40

Rethinking the Energy Grid!

I dette foredraget får du høre om hvordan Hafslund, sammen med Geodata og Disruptive Technologies, har skapt en unik mulighet for å oppdage uønskede hendelser i en tidlig fase og forhindre nedetid i strømnettet med påfølgende store kostnader – ved hjelp av små trådløse og robuste sensorer.

Ole Petter Novsett

Teknologi – Agora II
15.10

Introduksjon til Geocortex - Hva er det og hva er mulighetene?

Dette foredraget er for deg som er interessert i å lære mer om mulighetene med Geocortex, og hvordan dette passer inn med resten av ArcGIS-plattformen. Vi viser hvordan du kan berike dine webapps med smarte workflows og integrerte rapporter.

Nina Winter-Hjelm

Kristine Smaadal

15.40

Innsynsklient i felt og på kontor med Geocortex 5-series

I denne sesjonen blir du kjent med de nye Geocortex-viewerne for mobil og web. Du får se hvordan Geocortex 5 series hjelper deg med å effektivisere datainnsamling i felt, og hvordan du kan lage oversiktlige rapporter og utskrifter av dataene dine i etterkant.

Jostein Svegården

Sindre Aal Sellæg

Strategi, innovasjon og teknologi – Agora III
15.10

Veien videre for Esri-plattformen

Dette foredraget gir deg en oversikt over siste nytt fra Esri og hva som skjer med ArcGIS fremover. Vi vil kaste et blikk på hvordan ArcGIS bygger videre på den massive utviklingen innenfor spennende teknologiområder som maskinlæring, internet of things, mobilitet med mer. Samtidig blir det en gjennomgang av både store og små forbedringer i de ulike ArcGIS-produktene.

Inge Anundskås

15.40

GIS + bærekraftsmålene = sant

Hva hvis vi kan basere beslutninger på fakta? Kart og visualisering er kraftige verktøy for å skape felles forståelse og opplevelse av en historie. Bærekraftsmålene har det viktigste på plass. Målet er satt! Nå er det opp til oss å bryte det ned til det lokale og synliggjøre effekten av endringer når det skjer. I dette foredraget vil du få konkrete eksempler på hvordan du kan jobbe med bærekraft, både som beslutningsstøtte og i ulike dimensjoner for å kommunisere bedre med publikum – og slik sikrer du at alle har en lik opplevelse av hva som skjer.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Collage
15.10

Kartfesting og analyse av gjennomført døgnkvile i godstransport

Som oppfølging til godsundersøkelsen for vestlandet og data samla inn gjennom denne, har det på oppdrag frå Statens vegvesen blitt gjennomført ei kartfesting av gjennomført døgnkvile. Foredraget presenterer metode, analysar og resultat frå dette arbeidet.

Torbjørn Eidsheim Bøe

15.40

Fra skuffer og skap til GIS: Effektivisering av produksjonslinjer i Avinor

Avinor har flere produksjonsprosesser som involverer bruk av kart og geografiske data. Det dreier seg om kartproduksjon, forvaltning av data og analyser. Mange av disse prosessene har tidligere vært manuelle eller semi-manuelle med utstrakt bruk av CAD-systemer, regneark og diverse arkiveringsløsninger. I løpet av de siste årene har Avinor jobbet for å effektivisere mange av disse prosessene. Foredraget vil presentere noen eksempler fra luftfarten der GIS har bidratt til mer effektive produksjonsprosesser og bedre kvalitet og brukervennlighet på sluttprodukter.

Birgitte Moen

Margaret Giffen

Foredragene er ferdig klokken 16.10.